2023. gada 2. okt.

 


Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.10.-18.10.

,, Es lasu rudenī” Valsts valodas dienai veltīta literatūras izstāde

12.10. Plkst 11.oo

Lasītāju kopas ,,Domubiedri” tikšanās muzejā ,,Andrupenes lauku sēta”

18.10.-17.11.

,,ĀBECE  laiku lokos” Tematiska izstāde bibliotēkas lasītavā

18.10. Plkst 13oo

 

,,Viss sākas ar Ābeci” Pasākums sākumskolas skolēniem

30.10.

,,Spicītes darbnīciņa” Aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 18. sept.

2023. gada 8. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

8.09.-22.09.

,, Diegu burti” Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

8.09.

,,Diegu burti” grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem

11.09.-30.09.

,,Lasi un vērtē” jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” aktivitātēs

25.09.-30.09.

 

 

,,Miķeli gaidīju, kā savu brāli…” Tematiska izstāde bibliotēkas datortelpā

27.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pasākums Andrupenes pamatskolas pirmās klases skolēniem

2023. gada 31. jūl.

 Līdz 2023. gada 6. septembrim bibliotēka nestrādās, sakarā ar darbinieka atvaļinājumu

2023. gada 25. jūl.

2023. gada 19. jūl.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 ,,Daugavas vēstnesis" Nr 93 (24.04.1940)

LATGALES DZIESMAI ZIEDOTA DZĪVEDziedātāja Helēna Erss - Kozlovska
ir pirmā latgaliete, kas ieguvusi augstāko
mūzikas izglītību, beigdama konservato
riju ar brīvmākslinieces grādu.

Helēnas vectēvs bijis Andrupenes muižas
dzimtcilvēks, bet ar centību ticis tik tālu,
ka no kunga atpircies un sācis patstāvīgi
dzīvot kā foļvarku nomnieks. Vectēva enerģiju un                                                                                                             uzņē
mību mantojusi arī Helēna Kozlovska, jo
tikai ar šo mantojumu viņa varēja izlauzt
mākslinieces ceļu toreizējos apstākļos.
Arī mākslinieces tēvs bijis muižas pār
valdnieks Rībiņos, kur atrodas Helēnas
dzimtene. Vēlāk tēvs apmetās Rēzekne
un atvēra pārtikas veikaliņu. Rēzeknē
arī sākās Helēnas skolas gaitas.
1912. gadā ar dekāna Nikodima Ran
cāna gādību Helēna Kozlovska varēja
braukt uz Rīgu un pēc tam uz Pēterpili
mācīties dziedāšanu. Pirmās dziedāšanas
stundas Rīgā viņa ņēmusi pie prof. Pāvila
Jurjāna un Gižicka mūzikas skolā. Pēter
pill māksliniece vēl mācijās pie D. Rozen
bergas un iestājās konservatorijā prof.
Gladkajas klasē.
Pirmais patstāvīgais Helēnas Koz
lovskas koncerts sarīkots Rēzeknē 1915.

 gadā. Tā pirmā nopietnā pirmās latgalie
šu solistes uzstāšanās.

Koncertos iegūtie līdzekļi bija par
maziem, lai turpinātu izglītību. Tad Pē-
terpill māksliniece ar baznīckunga K.
Skrindas un V. Rubuļa palīdzību dabūja
pastāvīgu vietu sv. Katres baznīcā kā
kvarteta soliste. Revolūcija 1917. gadā
mācīšanos pārtrauca. Helēna Erss - Koz-
lovska aizbrauca uz Valku, kur dzīvoja
viņas vīrs rakstnieks Erss, bet 1918. gadā
pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas
apmetās Rīgā, kur mācīšanos turpināja
pie Dagmāras Rozenbergas. 1920. gadā ie-
stājās Latvijas konservatorijā, kuru bei-
dza 1925. gadā kā brīvmāksliniece, bet
1926. gadā Itālijā papildinājās dziedāšanā
pie Milānas konservatorijas prof. Marati.
Milānā dominikāņu māsas Helēnu uzai-
cina dziedāt arī baznīcā. Māsas Helēnu
aizved arī uz Romu dziedāt.

Helena Erss - Kozlovska, pirmā latgaliete, kas ie-

guvusi augstāko muzikālo izglītību…  

Avots: www.lndb.lv                                                                                                     

2023. gada 17. jūl.

,,BJVŽ-2023"

 ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023" jaunās grāmatas ir saņemtas.
                 Aicinām iesaistīties lasītāju un vērtētāju pulkā!
Jaunumi grāmatplauktos

 


2023. gada 6. jūl.

Galda spēļu dienas bibliotēkā

 Kamēr vecāki piedalās Dziesmu un Deju svētkos, bērni apmeklē spēļu pēcpusdienas bibliotēkāNedēļa xxvll Vispārējo latviešu Dziesmu un xvll Deju svētku zīmē

 


2023. gada 29. jūn.

Izstāde bibliotēkas datortelpā

 


Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

3.-11.07.

Tematiska izstāde veltīta Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem

3.-19.07.

,,Spēles gaišajiem vasaras vakariem” Galda spēļu dienas bibliotēkā. Izstāde

11.-21.07.

Literatūras izstāde lasītavā.  Rakstniekam Aivaram Kļavim -70

14.07.-31.08.

 

 

,,Laiku lokos” Novadpētniecības foto  materiālu izstāde

Līdz 31.08.

,,Mirklis dabā” Daiņa Platača foto izstāde bibliotēkas datortelpā

2023. gada 5. jūn.

2023. gada 24. maijs

Izstādes un pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.06.-31.08.

,, Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

1.06.- 15.06.

,,Lasītprieks” lasītāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā , veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

12.06.-22.06.

,,Krāslavai – 100” Tematiska izstāde veltīta Krāslavas simtgadei

19.06.-30.06.

 

 

,,Visa laba jāņu zāle, ko plūc jāņu vakarā” Tematiska literatūras izstāde vasaras saulgriežu laikā

19.06.- 30.06.

Darbojamies ,,Spicītes darbnīciņā” vasaras saulgriežu laika aktivitātes bērniem

2023. gada 12. maijs

Izstāde bibliotēkā

 Andrupenes pagasta bibliotēkā skatāma Krāslavas novada mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

                                        ,,Krāsu varavīksne"
Aicinām apmeklēt! Izstāde būs skatāma līdz 31.08.2023.

,,Visskaistākie vārdi - māmiņai"

 Grāmatu apskats un radošā stunda bibliotēkā
2023. gada 28. apr.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

No 2.05. 2023.

,, Krāsu varavīksne” Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

2.05.-12.05.

,,Tad apstājās laiks…” Literatūras izstāde dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadā

2.05 -12.05.

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta literatūras izstāde. Sarunu pēcpusdienas. Atmiņu stāsti

10.05 -24.05.

 

 

,,Visskaistākie vārdi – māmiņai” Literatūras izstāde par godu Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Radošā stunda bibliotēkā (15.05.)

22.05. -2. 06.

Literatūras izstāde rakstnieka, publicista Ērika Hānberga 90. jubilejas gadā (Plaukta izstāde)

 

2023. gada 6. apr.

Radošā stunda bibliotēkā

 Pirkstiņleļļu izmantošana padara grāmatu lasīšanu aizraujošāku un interesantāku.


Darbnīciņā top pirkstu lelles galda teātrim


Mīļas, pašu rokām gatavotas pirkstu lelles2023. gada 31. marts

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv


,,Daugavas vēstnesis" Nr24 (30.01.1940)
Andrupenes pagasta podnieki

Ādams Lācis dzīvo un saimnieko Vā-
ciešos, kur viņam pieder ap 11 ha zemes.
Paralēli zemes darbiem, kas bieži vien pra-
sa no dūšīgā saimnieka daudz pūļu un
enerģijas, viņš ar interesi un sevišķu rūpī-
bu nododas arī podniecībai. Aizvien lai-
kus sagādātie māli viņam ir tas materiāls,
kas dod baudu pirkstiem — veidot dažā-
dus māla priekšmetus, ar kuriem sagādāt
sev un citiem nepieciešamo gan saimniecī-
bā, gan dzīvokļu greznojumā. Kā rudens
vakaros, tā ziemas klusajās dienās Lācis
liek griezties podnieka ratam un, apzie-
dies māliem, viņš pacietīgi veido bļodas,
podus un krūzes. No sākuma, kamēr ro-
kas vēl pierod veidošanai, viņš fabricē ma-
zākus priekšmetus: miniatur bļodas, sīkas
krūzītes un niecīgus kausiņus, bet kad ro-
kas jau sāk klausīt un manāmi iesilušas,
top gatavi arī vairāku litru un pat spaiņu
podi gan ar, gan bez osām. Vienai daļai
lielo podu ieskrāpēti arī ornamenti, kuru
parasti vairāk gar poda augšmalu, bet kād-
dreiz netrūkst arī sānos un osu veidoju-
mos. Podi atšķiras arī ar glazējumu. lekš-
puse jau nu gan glazēta visiem, jo citādi
šķidrumu nevar tajos uzglabāt, bet bieži
vien ārpuse glazēta vai nu līdz pusei, visa,

vai nemaz. Bļodas podnieks Lācis arī ga-
tavo ar lielu nopietnību un māku. Jaukas
un interesantas ir viņa gatavotās krūzes.
Tās grezno ne tikai izciļņi un ornamenti,
bet arī dažādais plankumotais glazējums.
Tas krūzei piešķir īpatu un mistisku izska-
tu un ir kaut kas neparasts. A. Lāča ra-
žojumi parasti pērkami Dagdā un Maltā,
īpaši lielāko? tirgos. Keramiķis ir precē-
jies un tēvs trim bērniem.

Avots: www.lndb.lv
(Turpinājums nākamajā rubrikā ,,Vēstures lapaspuses”)

,,BJVŽ" 2022. gada grāmatu kolekcijas apskats

 

Lasītāji dalās iespaidos par to, kura grāmata vislabāk patikusi.
Šogad ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" projekts noslēdzies, gaidīsim jauno grāmatu kolekciju.

Pasākumi bibliotēkā aprīlī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

30.03-6.04.

,, Smieties atļauts” Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta bērnu grāmatu izstāde. Grāmatu apskats ,,Aprīļa joki”

3.-14.04

,,Lieldieniņas iešūpoja” Tematiska izstāde pavasara saulgriežu laikā

5.04.

,,Krāsainās Lieldienas” Radošā stunda bērniem. Pirkstiņleļļu izgatavošana, galda teātra improvizācija

17.-23.04.

 

 

Bibliotēku nedēļa ,,Svinam kopā LBB-10”.

Sarunu pēcpusdiena lasītāju kopai ,,Domubiedri” ar mērķi- nozaru literatūras popularizēšana

24.-28.04.

,,Digitālā nedēļa” Iesaistīšanās digitālās nedēļas pasākumos ,,Nozaru digitālās prasmes”

2023. gada 2. marts

Drošāka interneta diena

 7. februāris - drošāka interneta diena bibliotēkā.
Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar biedrības ,,Ritineitis" ar Nordplus programmas atbalstu izveidotajiem mācību materiāliem ,,Datorzinību pamati un tīmekļa pārlūkošana" Senioriem.


 

                                                    Aicinām iepazīties!

2023. gada 1. marts

Izstādes un pasākumi bibliotēkā martā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

6.-31.03.

,, Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

8.-15.03.

,,Rozes tavam priekam”  tematiska literatūras izstāde veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai

15.03.

Lasītāko grāmatu apskats – ekspertu lomā lasītāju grupa ,,Domubiedri”

20.-31.03

 

 

,Kad sāpe nenodziest” 25. marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Literatūras izstāde

28.03.

Pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem

2023. gada 24. febr.

Grāmatas ,,Jākuba citati" lasījumi

 Kas ir itei gruomoteņa?

,,Kasdīnā bārni vacuokim aizdūd sev aktualus vaicuojumus. Komunikaceja ir nūzeimeiga, kab bārns atsateisteitu i atrostu atbiļdis iz byutiskū. Kab veiduotūs par sabīdreibys lūcekli, jam ir vajadzeigi skaidruojumi par attīceibu lykumsakareibom, pastuovūšom sociali ekonomiskom sistemom i procesim. Vacuokim bīži viņ pošim datryukst redziejuma i redzīņa par dažaidom temom. Tok pats svareiguokais, kū vacuoki bārnim var dūt, ir leidzvierteiga saruna, izskaidruošona, kūpeiga atbiļžu vaicuošona."                                                                                                                                                /Ieva Johansson/


Lasījumi dzimtās valodas dienā no Jēkaba Birznieka un Ievas Johansson grāmatas ,,Jākuba citati"

Citāts no grāmatas: Piec nūpītnys dambretis ceinis Jākubs teik sakauts. Osorys bierst kai pupys. 

Muosa pavuicūši izasauc: - Jākub, juosavuica zaudēt! 

                                          - Nā! - dusmē klīdz Jākubs. - Ir juosavuica uzvarēt!

2023. gada 10. febr.

Jaunieguvumi bibliotēkā

 Aizvadītajā gadā bibliotēkas krājums papildināts ar 363 jaunieguvumiem. Tai skaitā 214 grāmatas un 149 periodiskie izdevumi. 


Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projekta  ,,Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ietvaros,  pirmajā pusgadā saņemtas 13 grāmatas un otrajā pusgadā 10 grāmatas.


                                  Gaidām jaunus lasītājus!

2023. gada 1. febr.

Pasākumi bibliotēkā 2023. gada februārī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-15.02.

,, Siltuma un gaismas simbols” Izstāde sveču dienā – tradīcijas, ticējumi, laika pareģojumi

6.-20.02.

Izstāžu cikls ,,Mēneša jubilāri” Februārī godinām dzejnieci Āriju Elksni(95) un franču rakstnieku Žilu Vernu (195)

7.02.2023.

Drošāka interneta diena ,,Datorzinību pamati un tīmekļa pārlūkošana” Senioriem. Biedrības ,,Ritineitis” ar Nordplus progr. atbalstu izveidotie mācību materiāli

14.02.

 

 

,,No visas sirds” Tematiska literatūras izstāde veltīta Valentīndienai

20.-28.02.

,,Jākuba citati” Lasījumi dzimtās valodas dienā no J. Birznieka un I. Johansson grāmatas

2023. gada 27. janv.

Bibliotekārā stunda ,,Iepazīstam bibliotēku"

  Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt un nosvērt mazāko un lielāko grāmatu bibliotēkā. Uzzināja, kā var iegūt nepieciešamo informāciju. Iepazinās ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 


            Pasākumu apmeklēja arī 1. klases skolēni un skolotāja Mairita

2023. gada 24. janv.

Pasākums pirmskolas vecuma bērniem

 18, janvāris - pasaules sniegavīru diena

Bibliotēkā pulcējās paši mazākie lasītāji. Klausījāmies audio stāstu 

,,Pasaka par jautro sniegavīru" 

Bērni apskatīja tematisku izstādi bērnu literatūras nodaļā un radošā nodarbībā veidoja aplikāciju ,,Sniegavīrs".
Sniegavīru izstāde ir skatāma bibliotēkā līdz 28. janvārim


      Bibliotēkas pagalmā tapa arī īsts sniegavīrs