2020. gada 18. dec.

Tiešsaistes lasījumi

 

Bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs”, gadu noslēdzot, rīko lasījumus, kuros varēs tuvāk iepazīties ar šā gada izdevumiem. Lasījumi notiks tiešsaistē svētdien, 20. decembrī, pulksten 12.00, tos varēs noskatīties, pievienojoties saitei: https://www.facebook.com/lielsunmazs. Lasījumiem dotais nosaukums - “Attālinātie” sola, ka attālināti satiekoties ar 2020. gadā izdotajām "Liels un mazs" grāmatām, tās var kļūt par tuviem draugiem gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

  Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli

 no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim bibliotēka lasītājus un apmeklētājus neapkalpos 


2020. gada 4. dec.

Informācija senioru auditorijai

 


Informācija bibliotēkas lietotājiem

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka tiek mainīti  Andrupenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi.  

1.Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.

2.Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

                   Bibliotēka darbojas atbilstoši darba laikam.

3.Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes

4.Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai ( e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, ttml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

5.Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

6.Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

7.Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

8.Apmeklētāji tiek apkalpoti pa vienam, pārējiem uzgaidot ārpus bibliotēkas telpām. (Izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos)

9.Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

     10. Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu    nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.

 10.1.Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.2. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h)

10.3. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments

10.4. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12.Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.   

2020. gada 30. nov.

Papildināts grāmatu krājums

  


 Bibliotēkas plaukti ir papildināti ar jaunām grāmatām. Grāmatas bērniem un jauniešiem, oriģinālliteratūra un daiļliteratūra latviešu un krievu valodā. Nozaru literatūra. Nozaru literatūra bērniem un jauniešiem u.c.

Grāmatas ir iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, kā arī saņemtas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības. Rīgas Centrālās bibliotēkas Apmaiņas krājuma. Saņemtas no Latgales kultūras centra izdevniecības un kā dāvinājumi no fiziskām personām.

Novembrī bibliotēkas krājumu papildināja grāmatas no projekta ,,Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām"

Daudzveidīgs jaunākās Latvijā izdotās literatūras klāsts.

Laipni aicināti iepazīties!


2020. gada 27. nov.

Izstādes un pasākumi decembrī

 

Datums, laiks

Pasākuma nosaukums, temats un veids

06.-30.12.

,,Ir katram gadam laimes brīdis savs” Vaļasprieks – kolekcionēšana. Ilgas Orlovskas atklātnīšu kolekcijas izstāde

06.-27.12.

,,Ziemassvētki – brīnumu laiks” Literatūras izstāde svētku noskaņai.

18.-23.12.

,,Pati ar savu vēju” Plaukta izstāde rakstnieces Regīnas Ezeras 90. jubilejas gadā

21.-30.12.

,,Latgola ir sauļis goldauts, seņ izausts vīn napakluots…” Literatūras izstāde. Godinot Latgales dzejnieku, mākslinieku un režisoru Antonu Kūkoju 80. jubilejas gadā

21.-30.12.

,,Ar labestību un humora izjūtu” Plaukta izstāde. Rakstniecei Zentai Ērglei -100.

01.-30.12

,,Lasām un vērtējam” Konsultācijas ,,Bērnu un jauniešu žūrija” dalībniekiem elektronisko anketu aipildīšanā

2020. gada 12. nov.

10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus

 

Svētki nav iedomājami bez kultūras klātbūtnes. Ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises iespējams baudīt virtuāli. Jūsu ērtībai atjaunots un papildināts #Ēkultūra digitālo resursu apkopojums https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0


2020. gada 30. okt.

Izstādes un pasākumi novembrī

 

 

Datums

Izstādes nosaukums, temats un veids

2.11.-10.11.

,,Ja dzeltēja bērzu lapas, tad rudens sētiņā” Tematisks literatūras apkopojums, folkloras materiāli ,,Mārtiņgaiļi”

9.11.-13.11.

,,Ko tu zini par Latviju?” Jautājumu spēles  uzziņai un izklaidei: Daba, valoda, cilvēki, kultūra, vēsture

13.11.-30.11.

,,Bagātību sala” Literatūras izstāde. Angļu rakstniekam Robertam Lūisam Stīvensonam -170

13.11.-30.11.

,,Piedzīvojumu pasaulē” Literatūras izstāde. Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam - 185

11.11.

,,Izgaismosim Latviju” Tematisks telpu noformējums un literatūras izstāde ,,Lāčplēša diena”

16.11.- 20.11.

,,Nav nekas par tevi lielāks, mana mazā Latvija” Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

16.11-30.11.

,,Latvija ir manas mājas” Bērnu zīmējumu izstāde

 

2020. gada 20. okt.

Iesaistāmies akcijā ,,Dari digitāli - Tavs jaunais dzīvesveids"

   No 19. - 25. oktobrim visā Latvijā notiek akcija ,,Dienas bez rindām". 

Bibliotēkā iedrošinām apmeklētājus pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski.

Nodrošinām apmeklētājiem praktisku palīdzību pie brīvpieejas datoriem.Pilna informācija par akciju pieejama vietnē https://mana.latvija.lv/darit-digitali-tavs-jaunais-dzivesveids/.

2020. gada 19. okt.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Bibliotēkas apmeklētājiem no 2020. gada 14. oktobra ir jālieto mutes un deguna aizsegi

sīkāka informācija: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/nosacijumi-kulturas-norisu-organizesanai-no-14-oktobra-5847#gsc.tab=0

2020. gada 12. okt.

Piedalāmies akcijā ,,Labo darbu nedēļa"

 Visā Latvijā no 5. - 11. oktobrim norisinājās akcija Labo darbu nedēļa 2020. 

Tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots. 

Šis gads ir īpašs ar to, ka pastāv pulcēšanās ierobežojumi. Bet nelielās grupās, klasēs var veikt savu labo darbu.

Andrupenes bibliotēkā notika grāmatu labošanas darbnīca. Paldies čaklajiem palīgiem - Andrupenes pamatskolas 2. klases skolēniem un skolotājai Anitai Kiselevskai.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!2020. gada 1. okt.

Digitālā krātuve

 Latvijas Nacionālais arhīvs publicē Latvijas kinohroniku kolekciju, kur ikviens var digitālajā krātuvē skatīties plašo un tematiski daudzveidīgo Latvijas kinohroniku kolekciju. tā paver logu uz mūsu vēsturi tuvā un tālākā pagātnē.

Digitālajā krātuvē ir brīva pieeja informācijai, iespēja atlasīt interesējošos dokumentus kas atbilst katra lietotāja vēlmēm un mērķiem.

Digitālā krātuve:  www.redzidzirdilatviju.lv


2020. gada 30. sept.

Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Pasākuma nosaukums, temats un veids

1.10.-31.10.

,,Ar tautas dziesmu azotē” Folkloras materiālu apkopojums. 31. oktobrī folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam 185. jubilejas gads

2.10.-9.10.

,,Izcilais romantiķis” Literatūras izstāde. 3. oktobrī krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam – 125.

2.10.-12.10.

,,Runči un runčuki” Tematiska izstāde bērnu literatūras nodaļā. 4. oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Pārrunas un diskusijas par mājdzīvnieku labturības pasākumiem.

5.10.-9.10.


,,Pateicības vārdi” Tematiska izstāde veltīta skolotāju dienai.

,,Labo darbiņu nedēļa bibliotēkā"

20.10.-27.10.

,,Neaizmierstule” Plaukta izstāde. Rakstniecei, pedagoģei Neaizmierstulei apritētu 130 gadi.

2020. gada 29. sept.

Piedalāmies projektu konkursā

 

     Andrupenes ciemata iedzīvotāju grupa ,,Saknes” guva atbalstu Dagdas novada pašvaldības organizētajā konkursā  ,,Sabiedrība ar dvēseli – 2020”.

Projekta grupas dalībnieki no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 30. septembrim  izstrādāja un īstenoja projektu ,,Dzimtas saknes kā ģimenes vērtība”.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas Andrupenes pagasta teritorijā esošo kapsētu 10 nosaukumu norādes un 5 piebraukšanas virziena rādītāji.

Ģimenēs no paaudzes paaudzē nododam stāstus par saviem senčiem. Leposimies ar savu dzimtu, uzzināsim vairāk par savas dzimtas saknēm un ģimenes vēsturi!

 


 

2020. gada 3. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

 

Datums, laiks

     Izstādes vai pasākuma nosaukums

1.09.

,,Jau kļavu lapas sārtojas…” Zinību diena.Tematiska literatūras izstāde.

2.09.-8.09.

,,Nepabeigtā vēstule” Literatūras izstāde. Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90.

4.09.-11.09.

,,Pa garu atmiņu ceļu” Literatūras izstāde rakstnieces Melānijas Vanagas 115. jubilejas gadā

8.09.

,,Burtiņu karnevāls” Starptautiskā lasītprasmes diena. Bibliotekārā stunda pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

11.09.-18.09.

,,Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju…” Literatūras izstāde - godinot dzejnieku un dramaturgu Jāni Raini . Mūsu dižgaram – 155.

11.09.- 18.09.

,,Nemainīgas un mūžīgas vērtības” Literatūras izstāde. Sudraba Edžum (Eduardam Zilberam) – 160.

15.09-19.09

,,Dāma ar titulu” Literatūras izstāde. Detektīvromānu karalienei, angļu rakstniecei Agatai Kristi – 130.

25.09.

,,…un vuordi ir dziļi, kai vactāva roktuo oka” 26. septembris – valodu diena Eiropā. Latgaliešu literatūras popularizēšanas pasākums

27.09.-30.09.

,,Labu ceļavēju” Pasaules tūrisma diena.Tūrisma informācijas materiālu apkopojums.

29.09.-2.10.

,,Miķeli gaidīju kā savu brāli” Folkloras materiālu apkopojums. Tematiska izstāde

30.09.-8.10.

,,Zelta līnija caur visiem laiku līkločiem” Vienas grāmatas izstāde -,,Aiz azara bolti bārzi” Anna Rancāne. Dokumentāls stāsts par izcilās kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu. Terēzei Brokai – 95.

 

2020. gada 5. aug.

Tikšanās ar rakstnieku Valentīnu Lukaševiču

Andrupenes bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja tikties ar rakstnieku , literatūrzinātnieku Valentīnu Lukaševiču. 
Lasītāju vārdā pateicamies par dāvinājumu, ko viesis pasniedza no savas privātās grāmatu kolekcijas.

2020. gada 20. jūl.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem


      Atvaļinājuma laikā - līdz 29. augustam bibliotēka būs atvērta trešdienās.
Vai sazinoties pa tālruni 26321962 

2020. gada 9. jūl.

Lasītāju tikšanās ar keramiķi Eviju Maļkeviču - Grundeli

Evija pēta senās baltu kultūras, latviešu gadskārtu ieražas un tradīcijas. Bibliotēkas apmeklētāji uzzināja kā māla traukus veido ar rokām, neizmantojot podnieku ripu. Izstādes apmeklētāju uzmanību piesaistīja un īpaši silti šķita trauciņi - veidoti no vietējā, Andrupenes pagasta Olousu māla.
Jaunā māksliniece spēku smeļas dabā, ir senā kultūras mantojuma un tradīciju izzinātāja un glabātāja.
Pasākumu kuplināja kokles pavadījumā izpildītās , Andrupenē pierakstītās  tautasdziesmas. 2020. gada 30. jūn.

Izstādes bibliotēkā jūlijā


   
   Norises  
     laiks
            Izstādes nosaukums, temats
1.07.-31.07.
,,Raibie taureņi” Lasītāju vaļasprieks – kolekcionēšana. Tematiska izstāde
6.07.-17.07.


6.07-18.07. 


9.07. plkst 10.00
,,Gan lietū gan saulē” Literatūras izstāde rakstnieces Dzidras Rinkules – Zemzares  100. jubilejas gadā.

,,Cauri laikiem"  Evijas Maļkevičas - Grundeles keramikas izstāde. 

Lasītāju tikšanās ar keramiķi Eviju Maļkeviču - Grundeli
20.07.-31.07.
,,Pa varavīksnes tiltu” Literatūras izstāde. Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Gailītei - 80

2020. gada 11. jūn.

Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos


Oriģinālliteratūra latviešu valodā
1. Brīdaka L. Atbalss bez balss
2. Judina D. Cietāks par dimantu
3. Judina D. Dēls
4. Judina D. Slazdā
5. Judina D., Nīmanis A. Mēmais
6. Freimane I. Kafija diviem
7. Zoldnere D. Algotņi
8. Auziņš A. Astotais bauslis
9. Viegliņa -Valliete G. Atradenes stāsti
10. Zīle Baiba. Aukstākā ziema simt piecdesmit gados
11. Piļāne A. Bezgalības aka
12. Butrima D. Bezgrēcīgās kūkas
13. Grīns A. Dvēseļu putenis
14. Paukšs H. Eņģeļu medības
15. Kūlis Ē. Iezīmētie
16. Akuraters J. Kalpa zēna vasara
17. Dimante I. Komjaunietes pūra nauda
18. Apškrūma K. Mīļumvārdi
19. Cielēns F. Rainis un Aspazija
20. Repše G. Retināts gaiss
21. Ikstena N. Runādamies
22. Grencberga I. Sestā sieva
23. Bula R. Sīnāja kalna lieta
24. Joņevs J. Tīģeri

Daiļliteratūra latviešu valodā
1. Railija L. Eņģeļu koks
2. Vaita K. Lidojuma trajektorija
3. Vaita K. Ūdens atmiņa
4. Devero Dž. skūpstu ezers
5. Kellija K. Tikai starp māsām
6. Robertsa N. Vētrainais mājupceļš
7. Grīns Dž. mūsu zvaigžņu vaina
8. Murmane A. Ar sirdi pret klikšķi
9. Pārksa A. Brilles aklai mīlestībai
10. Feibels T. Es par tevi zinu visu 
11. Boida H. Kad tu atkal nāksi
12. Reviša U. Klikšķi ir visa tava dzīve
13. Čemberlena D. Nozagtā laulība
14. Čemberlena D. Sadragātie sapņi

Grāmatas bērniem un jauniešiem 
1. Latviešu tautas pasakas
2. Pasaciņas par dzīvniekiem
3. Pasaciņas par princesēm
4. Medousa D. Emīlija Adatiņa
5. Grimms J. Runcis zābakos
6. Dmučovskiene R. Skudriņa Kāpēcīte, 2. gr. 
7. Karenens M. Rēgs uz divriteņa
8. Koks M. Rozijas un Musas noslēpums 2. gr.
9. Olsone K. Mūmijas mīkla
Nozaru literatūra bērniem
10. Iepazīstam mežu 
11. Svirževska L. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas
12. Bedojēra, Mana pirmā dabas grāmata
13. Grīns D. Slepenā formula
14. Veinholda A. Dinozauri
15. Hors B. Dzīvnieki
16. Znotiņa V. Tu to vari 
17. Stīls F. Pirmais atlants

Daiļliteratūra krievu valodā  
1. Крамер М. Никого не жаль
2. Маронина Н. Анатомия одной семьи
3. Тамоников А. Зимняя война 
4. Корецкий Д. Падение ворона
5. Данилова А. Париж на час 
6. Сорокин Г. Письмо ни от кого
7. Прах В. Питер верит в любовь
8. Константинов А. По счетам 
9. Островская Е. покопайтесь в моей памяти 
10. Бачинская И. Среди восковых фигур
11. Шарапов В. Сыщики - 45 
12. Рой О. Три цвета любви
2020. gada 1. jūn.

Izstādes bibliotēkā jūnijā

Norises laiks
                Izstādes nosaukums, temats.
1.06.-12.06.
,,Zem saulainām debesīm” Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta jaunāko bērnu grāmatu izstāde
15.06.-25.06.
,,Jāņu zāles – skaistumam un veselībai” Tematiska izstāde vasaras saulgriežu laikā
16.06.-26.06.
,,Pastrādāsim jūnijam – pieneņpūku dūniņām…” Literatūras izstāde rakstnieka, žurnālista Māra Čaklā jubilejas gadā
29.06.-3.07.
,,Un man patīk klausīties zvaigznēs…” Literatūras izstāde franču rakstnieka Antuāna de Sent-Ekziperī 120. jubilejas gadā

2020. gada 19. maijs

,,Domā digitāli"

 No 18. - 29. maijam tiešsaistes lekcijas, vebināri un meistarklases. Izglītojoši pasākumi uzņēmējiem, taču ko interesantu sev varēs atrast jebkurš.                                                                              Pasākumu programma:  https://www.gudralatvija.lv/doma-digitali