2020. gada 20. jūl.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem


      Atvaļinājuma laikā - līdz 29. augustam bibliotēka būs atvērta trešdienās.
Vai sazinoties pa tālruni 26321962 

2020. gada 9. jūl.

Lasītāju tikšanās ar keramiķi Eviju Maļkeviču - Grundeli

Evija pēta senās baltu kultūras, latviešu gadskārtu ieražas un tradīcijas. Bibliotēkas apmeklētāji uzzināja kā māla traukus veido ar rokām, neizmantojot podnieku ripu. Izstādes apmeklētāju uzmanību piesaistīja un īpaši silti šķita trauciņi - veidoti no vietējā, Andrupenes pagasta Olousu māla.
Jaunā māksliniece spēku smeļas dabā, ir senā kultūras mantojuma un tradīciju izzinātāja un glabātāja.
Pasākumu kuplināja kokles pavadījumā izpildītās , Andrupenē pierakstītās  tautasdziesmas.