2022. gada 30. maijs

Pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums,   

             temats un veids

 

 

 

 

2.06.22.

 

 

2.-30.06.

 

 

 

1.06.-29.07.

(Trešdienās)

 

 

 

Visu mēnesi

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi un izstādes bibliotēkā:

 

Radošā darbnīca ,,Mans saulainais zīmējums”

 

Bērnu zīmējumu izstāde, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai  ,,Saulainais zīmējums”

 

Rīta stunda pirmsskolas vecuma bērniem ,,Lasīsim kopā” (Apmeklējumu iepriekš saskaņojot)

 

Vasarā turpinās darboties ,,Spicītes darbnīciņa” – saturīga brīvā laika pavadīšana bibliotēkā

1.06.-29.07.

 

 

 

1.06.-29.07.

,,Padomi dārzkopim” Literatūras izstāde un  tematisks materiālu apkopojums mazdārziņu īpašniekiem

 

Konsultācijas un uzziņas  ,,Padomi dārzkopim”

16.-30.06.

,,Visas malas atmirdzēja,

Jāņubērnu uguntiņu…”

Tematiska izstāde vasaras saulgriežu laikā par gadskārtu svinībām un tradīcijām

16.06.-30.06.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde- bērnu un jauniešu grāmatas, grāmatas pieaugušajiem un nozaru literatūra

Visu mēnesi

Konsultācijas  apmeklētājiem datorprasmju pilnveidošanā (Laikā, kad apmeklētājiem tas ir nepieciešams)

2022. gada 27. maijs

Vēstures lapaspuses

 1973. gads
Andrupenes bibliotēka atrodas ,,Draudzes mājā"
Konkurss ,,Labākais pasaku stāstītājs" 
 Žūrijā bibliotekāre Leontīne Klismete un kultūras nama direktors Jāzeps Dobkevičs 


Avots: Andrupenes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāli

2022. gada 6. maijs

Viktorīna

                                                       ,, Spožāko sauli māmiņai,
                                                      Skaistākos ziedus māmiņai,
                                                      Zilo jūru un zaļo pļavu - 
                                                      To visu es dāvinu māmiņai.
                                                      Lai viņai putni ik rītu dzied,
                                                      Lai viņai puķes ik rītu plaukst,
                                                      Jo mīlu es savu māmiņu
                                                           Par visu visvairāk. " 

                                                                                       Reinis Berķis (11 gadi) 

                                         

                                          Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta viktorīna