2019. gada 30. okt.

Izstādes un pasākumi novembrī

Norises laiks
Izstādes vai pasākuma nosaukums
            Pasākuma veids
7.11.2019
,,Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks”

Populārākās latviešu literārās pasakas ,,Kaķīša dzirnavas” autoram Kārlim Skalbem 7. novembrī aprit 140. gadskārta.
Grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā
8.11-12.11.
,,Mārtiņi , Mārtiņi,  ziemai vaļā vārtiņi”
Tematiskā literatūras izstādē iekļauti folkloras materiāli par Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijām
11.11.-22.11.
,,Skaista, skaista tēvu zeme, par visām zemītēm”
 Literatūras izstāde Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā
20.11. Plkst 10.30
,,Sen to Rīgu daudzināja”
Bibliotekārā stunda PII,,Avotiņš” sagatavošanas grupas audzēkņiem
27.11. Plkst 11.00
,,Mūsu novadnieku devums latgaliešu literatūrā 18.-20. gs. sākumā”
Novadpētniecības stunda vecāko klašu skolēniem. Pasākumā iepazīsimies ar Krāslavas centrālās bibliotēkas jaunizveidoto virtuālo stāstu par mūsu novadnieku literāro mantojumu
29.11. (laiks tiks precizēts)
,,Vakars ar ugunspuķu tēju”
Radošas idejas un stila padomi senioriem. Pasākums lasītāju grupai ,,Domubiedri”2019. gada 25. okt.

Bibliotekāri izglītojas

24. oktobrī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika novadpētniecības seminārs ,,Dzimtu vēstures pētniecība un latgaliešu tradīciju saglabāšana"

2019. gada 17. okt.

Skolēnu brīvdienas bibliotēkā

            Aktīva brīvā laika pavadīšana jauniešiem bibliotēkā.

Aicināti dalībnieki ar pieredzi kendama spēlē, lai kopā trenētos un dalītos pieredzē ar iesācējiem. 


2019. gada 3. okt.

,,Gribu būt lasītājs"

Sadarbībā ar Andrupenes pamatskolu - pasākums 1. klases skolēniem.

Jauno mācību gadu Andrupenes skolā uzsāk 10 pirmklasnieki. Kopā ar klases audzinātāju Anitu Kiselevsku skolēni apmeklē bibliotēku, iepazīstas ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām.

                                  Mūsu pulkā jauni lasītāji. 

2019. gada 1. okt.

Senioru grupas ,,Domubiedri" aktivitātes

Senioru grupas ,,Domubiedri" dalībnieces atsaucas Krāslavas novada centrālās bibliotēkas un biedrības ,,Latgales kulinārā mantojuma centrs" aicinājumam, un iesaistās ēdienu recepšu apzināšanā.

Pasākuma dalībnieces ierodas ar vēsturiskām recepšu grāmatām, lai dalītos ar savu vecāku un vecvecāku bērnības ēdienu receptēm.
Rezultātā tiek atlasītas un apkopotas novadam raksturīgākās latgaliešu ēdienu receptes.
Pateicamies visām dalībniecēm par sadarbību!