2022. gada 10. aug.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Atvaļinājuma laikā, līdz 5.09.2022.  apmeklētājus apkalpos trešdienās.