2018. gada 30. janv.

Jaunas bērnu grāmatas bibliotēkas plauktos

G. Beloraga. Zinošs un drošs. Drošības jautājumu apguvei.
A. Liepiņš. Mūsu Dievi.
J. Baltvilks. Brālis ozols, māsa liepa.
I. Ziedonis. Krāsainas pasakas.
I. Ziedonis. Blēņas un pasakas.
M. Rungulis. Sikspārnis.
K. Skalbe. Kaķīša dzirnavas.
K. Skalbe. Garā pupa. Pasakas.
K. Skalbe. Milžu pasakas. F. Bārda. Meža dzejolīši.
Sudrabu Edžus. Dullais Dauka.
E. Birznieks – Upītis. Pelēkā akmens stāsti.
M. Cielēna. Kļūdu rūdis.
I. Duļevska. Pasakas par kurmīšiem.
V. Štelmahere. Pupuķa ukša dziesmu svētki.
V. Štelmahere. Piglas stāsti. Piedzīvojumi ar kartupeļiem.
M. Jakubovska. Meža detektīvs.
A. Liepiņa. Ludis.
V. Babiča. Grāmata ikvienai meitenei.
Dž. Leisijs. Pūķu aukļa pils.
Dž. Lūisa. Kucēnu akadēmija. Lūce.
Dž. Lūisa. Kucēnu akadēmija. Ringa.
Dž. Stiltons. Pelīgās brīvdienas pansijā “Mirapeles”
N. Durana Rosa pārstāsts. Dons Kihots. Stāsti bērniem.
R. L. Stīvensons. Bagātību sala. ( Nesaīsināts teksts)
S.S. Stīvensons. Agata mistērija. Izmeklēšana Grandā.
Viktorijas laika šausmu stāsti.
Viktorijas laika spoku stāsti.
D. Robertss. Nevīža Bērtijs. Nelabums.
I. Zīgners. Mazais pūķis kokosrieksts.
D. Medousa. Burvju meža iemītnieki. Rozija jautrīte.
T. Parvela. Muris un Vufs ceļ māju.
Olafa ziemas piedzīvojums. Zelta stāsti.2018. gada 25. janv.

Pasaku nedēļa bibliotēkā

 
Bibliotēkā pulcējās pasaku mīļotāji. Pirmskolas grupas " Kāpēcīši" bērni apskatīja pasaku grāmatu izstādi bibliotēkas lasītavā un uzmanīgi klausījās pasakas par saviem mīļākajiem pasaku varoņiem.
 

 Sākumskolas skolēniem aizraujošāka šķita pasaku lasīšana elektroniskā veidā - bibliotēkā abonētajā datubāzē letonika.lv , kur jāmāk ne tikai tekoši lasīt, bet arī atbildēt uz jautājumiem par izlasīto. Veiklākie lasītāji sacentās lasīšanā un veica atjautības uzdevumus.
 


 

2018. gada 5. janv.

2018. gadā abonētie žurnāli un avīzes Andrupenes pagasta bibliotēkā:

          Žurnāli bērniem

Avene - iznāk 1 x mēnesī

Ilustrētā junioriem - iznāk 1 x mēnesī 

         Žurnāli

100 Labi padomi - iznāk 1 x mēnesī 

Ievas veselība - iznāk 2 x mēnesī – 1. un 3. piektdienā 

Ievas stāsti - iznāk 2 x mēnesī 


        Avīzes

Rīta avīze Latvijai NEATKARĪGĀ  iznāk 5 x nedēļā 
pirmdien
otrdien
trešdien
ceturtdien
piektdien 

       Reģionālie laikraksti


Latgales Laiks - iznāk 2 x nedēļā – otrdien un piektdien 

Ezerzeme - no 2018. gada 1. marta iznāk 1 x nedēļā – piektdien 

Dagdas novada ziņas – Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums  -  iznāk 1 x mēnesī


2018. gada 4. janv.

Klubiņa "Domubiedri" radošās aktivitātes


Tumšajos ziemas vakaros dalībnieces pulcējas, lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām bibliotēkas plauktos, apskatītu tematiskas izstādes.
 
Šoreiz Mārītes Trifanovas vadībā tapa pašu rokām darinātas mīļas dāvaniņas tuviniekiem un draugiem.