2017. gada 13. jūn.

Turpinām apzināt pagasta radošos cilvēkus


Andrupenes bibliotēkas lasītāji un visi interesenti apskatīja A. Rabkevičas radošos darbus.
 Klāt, jau redzētajiem Annas portretu un svētbilžu darbiem, nāca jauni darbi – Latvijas dabas ainavas.
Esam lepni, ka mūsu pagastā dzīvo un strādā tik aizrautīgi un talantīgi cilvēki. Jūnijā šī izstāde ir noslēgusies, ar nepacietību gaidīsim nākamo.
Patiesus pateicības vārdus Annai veltīja izstādes apmeklētāji.