2020. gada 5. aug.

Tikšanās ar rakstnieku Valentīnu Lukaševiču

Andrupenes bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja tikties ar rakstnieku , literatūrzinātnieku Valentīnu Lukaševiču. 
Lasītāju vārdā pateicamies par dāvinājumu, ko viesis pasniedza no savas privātās grāmatu kolekcijas.