2022. gada 30. marts

Mācību materiāli ukraiņu valodā

 Mācību materiāli ukraiņu valodā, kas brīvi pieejami Zvaigznes mācību materiālu platformā:

https://maconis.zvaigzne.lv/catalogue_ukr
2022. gada 28. marts

Izstādes un pasākumi bibliotēkā aprīlī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

01.-08.04.22.

 

 

(Saskaņojot norises laiku)

,,Spārnotie draugi” Tematiska izstāde bērnu literatūras nodaļā.

 

Bibliotekārā stunda bērniem ,, Putnu dienas -2022"

01.-14.04.22.

,,Lasītāko grāmatu TOP” Bērnu un jauniešu grāmatu izstāde par godu Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai

11.- 19.04.22.

 

 

 

 

(Saskaņojot norises laiku)

,,Pavasara saulgrieži” Tematiska izstāde. Folkloras materiālu apkopojums. Viss par Lieldienām -ticējumi, tautasdziesmas, mīklas, rotaļas, laika vērojumi u.c.

 

,,Krāsainās Lieldienas” Radošās darbnīcas- telpu noformējums

11.-25.04.22.

 

 

,,Uz dzejas pulsa roku turu” Literatūras izstāde dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 85. jubilejas gadā

19.-29.04.22.

,,Caur manu mūžu…” Literatūras izstāde rakstnieces Ilzes Indrānes 95. jubilejas gadā

 

,,Raibā pasaule” dzejoļu grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā par godu dzejnieka, tulkotāja Pētera Brūvera 65. dzimšanas dienai

2022. gada 24. marts

Jaunumi bibliotēkas grāmatplauktos

 Bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts ar jaunām grāmatām latgaliešu valodā


I. Tārauda ,,Boltais šokolads"
E. Kalvāne ,,Atvosora" 
V. Lukaševičs ,,Casnāgu maizeitis" 
V. Lukaševičs ,,Pādi navā svāti"
L. Purinaša ,,Sīvīte"
E. Kancāne ,,Syltuo mola" 
S. Ūdre ,,Tīsys syla bolsi"
O. Seiksts ,,Vokora vuordi draugim"
u.c.

Grāmatas bērniem

Ilze Sperga ,,Vuškeņa iz pļovys"
Ineta Atpile-Jugane ,,Lobuo i nalobuo"
Jēkabs Birznieks ,,Jākuba citati"


 

2022. gada 16. marts

,,Digitālā nedēļa 2022"

 

Vairāk informācijas: Digitālā nedēļa 2022 | Digitālās nedēļas lapa (digitalanedela.lv)

Lielie lasīšanas svētki

 18. martā, no plkst 14.oo līdz 16.oo tiešsaistē norisināsies LNB lasīšanas veicināšanas programmas ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 21 " noslēguma pasākums.

 "Lielo lasīšanas svētku" preses relīze ir pieejama šeit: https://lnb.lv/lv/gramatu-lasisanas-maratona-nosleguma-pasakums-lielie-lasisanas-svetki