2020. gada 30. okt.

Izstādes un pasākumi novembrī

 

 

Datums

Izstādes nosaukums, temats un veids

2.11.-10.11.

,,Ja dzeltēja bērzu lapas, tad rudens sētiņā” Tematisks literatūras apkopojums, folkloras materiāli ,,Mārtiņgaiļi”

9.11.-13.11.

,,Ko tu zini par Latviju?” Jautājumu spēles  uzziņai un izklaidei: Daba, valoda, cilvēki, kultūra, vēsture

13.11.-30.11.

,,Bagātību sala” Literatūras izstāde. Angļu rakstniekam Robertam Lūisam Stīvensonam -170

13.11.-30.11.

,,Piedzīvojumu pasaulē” Literatūras izstāde. Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam - 185

11.11.

,,Izgaismosim Latviju” Tematisks telpu noformējums un literatūras izstāde ,,Lāčplēša diena”

16.11.- 20.11.

,,Nav nekas par tevi lielāks, mana mazā Latvija” Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

16.11-30.11.

,,Latvija ir manas mājas” Bērnu zīmējumu izstāde

 

2020. gada 20. okt.

Iesaistāmies akcijā ,,Dari digitāli - Tavs jaunais dzīvesveids"

   No 19. - 25. oktobrim visā Latvijā notiek akcija ,,Dienas bez rindām". 

Bibliotēkā iedrošinām apmeklētājus pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski.

Nodrošinām apmeklētājiem praktisku palīdzību pie brīvpieejas datoriem.Pilna informācija par akciju pieejama vietnē https://mana.latvija.lv/darit-digitali-tavs-jaunais-dzivesveids/.

2020. gada 19. okt.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Bibliotēkas apmeklētājiem no 2020. gada 14. oktobra ir jālieto mutes un deguna aizsegi

sīkāka informācija: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/nosacijumi-kulturas-norisu-organizesanai-no-14-oktobra-5847#gsc.tab=0

2020. gada 12. okt.

Piedalāmies akcijā ,,Labo darbu nedēļa"

 Visā Latvijā no 5. - 11. oktobrim norisinājās akcija Labo darbu nedēļa 2020. 

Tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots. 

Šis gads ir īpašs ar to, ka pastāv pulcēšanās ierobežojumi. Bet nelielās grupās, klasēs var veikt savu labo darbu.

Andrupenes bibliotēkā notika grāmatu labošanas darbnīca. Paldies čaklajiem palīgiem - Andrupenes pamatskolas 2. klases skolēniem un skolotājai Anitai Kiselevskai.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!2020. gada 1. okt.

Digitālā krātuve

 Latvijas Nacionālais arhīvs publicē Latvijas kinohroniku kolekciju, kur ikviens var digitālajā krātuvē skatīties plašo un tematiski daudzveidīgo Latvijas kinohroniku kolekciju. tā paver logu uz mūsu vēsturi tuvā un tālākā pagātnē.

Digitālajā krātuvē ir brīva pieeja informācijai, iespēja atlasīt interesējošos dokumentus kas atbilst katra lietotāja vēlmēm un mērķiem.

Digitālā krātuve:  www.redzidzirdilatviju.lv