2019. gada 29. marts

Izstādes un pasākumi bibliotēkā aprīlī

Norises laiks
Izstādes, pasākuma
nosaukums

Pasākuma veids
2.04.-5.04
,,Labas grāmatas ir kā gājputni, tās vienmēr atgriežas”
/J.Osmanis/
Starptautiskajai grāmatu dienai veltīta visvairāk lasīto grāmatu izstāde
2.04.-12.04.
,,Romāns 20 gadu garumā”
Lasītāju iemīļoto ,,Lata romānu” izstāde, par godu sērijas ,,Lata romāns” pirmās grāmatas iznākšanai 1999.gadā
3.04. Plkst 11.oo
,,Mana mīļākā bilžu grāmatiņa”
Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Zīmējam ilustrācijas mīļākajai grāmatiņai
8.04-18.04.
,,Ar Dieva dzirksti rakstītā dzeja”
Plaukta izstāde. Bronislavas Martuževas 95. jubilejas gadam veltīta dzejnieces darbu izstāde
8.04.-26.04.
,,Lasīt ir stilīgi”
Bibliotēku nedēļa. Grāmatu lasīšanas popularizēšanas pasākumi. Mērķgrupa – bērni un jaunieši
15.04-23.04.
,,Atnāca Lieldiena caur zaļiem bērziem”
Folkloras stunda. Tematisks materiālu apkopojums. Lieldienu tradīcijas, ticējumi, svinēšana

2019. gada 15. marts

7. Lasīšanas svētki Krāslavā

14. martā Krāslavas novada centrālā bibliotēka rīkoja "Bērnu , jauniešu un vecāku žūrija" dalībnieku noslēguma pasākumu, kur tika godināti aktīvākie lasītāji no Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkām. 

Pateicamies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas radošajam kolektīvam par jaukajiem svētkiem, par pozitīvām emocijām, ko bērni guva noskatoties Daugavpils teātra izrādi "Trīs sivēntiņi un vilks Vilmārs".

         KNCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija                         Urbanoviča kopā ar kuplo lasītāju saimi

Svētku dalībnieki - Andrupenes bibliotēkas visčaklākie "Bērnu žūrijas" eksperti Samanta, Karīna un Snežana

2019. gada 11. marts

Ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju

Lielo lasīšanas svētku dalībniecēm 9. martā bija lieliska iespēja piedalīties izzinošā ekskursijā Latvijas Dabas muzejā.

Lielie lasīšanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

9. martā aktīvākie "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2018" dalībnieki apmeklēja noslēguma pasākumu Rīgā. Dagdas novadā čaklākās ekspertes bija Daniela, Jolanta, Anžela, Laura, Valentīna, Simona un Karīna. Lasīšanas maratonā piedalījās 17198 lasītāji no 630 bibliotēkām.
Andrupenes pagasta bibliotēku "Lielajos lasīšanas svētkos" pārstāvēja bērnu žūrijas eksperte Karīna Šalajeva.

Pateicamies Dagdas novada pašvaldībai par atbalstu. Dagdas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ilonai Bronkai par brauciena organizēšanu un šoferim Aldim Gražulim par drošu braucienu.Foto: I. Bronka
         B.Račinska

2019. gada 10. marts

Pasaku lasīšanas pēcpusdiena bibliotēkā

Pasaku grāmatu izstāde ,,Kur iesākas pasakas, tās sākas ar reiz..."


                                Aizrautīgie pasaku lasītāji