2021. gada 28. jūn.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā jūlijā, augustā

 

Datums

Izstādes nosaukums, temats un veids

01.07-30.08.

,,Mēs arī esam pasaulē” Enciklopēdiju izstāde bērnu literatūras nodaļā. 

01.07-30.08

,,Ceļi tuvi, ceļi tāli” Tematiska izstāde. Tūrisma informācijas materiālu apkopojums

12.07-30.08.

,,Daba dziedē, daba veldzē” Tematiska literatūras izstāde lasītavā

19.- 30.07.

,,Jautrie zīmulīši” Bērnu zīmējumu izstāde bērnu literatūras nodaļā