2022. gada 30. jūn.

Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.07.-31.08.

,, Spicītes darbnīciņa” Darbojamies vasarā. Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem bibliotēkā (iepriekš saskaņojot laiku)

1.07.-31.08.

,,Vasaras lasītprieks” Grāmatu izstāde - ,,Lasītājs iesaka”

1.07.-31.08.

,,Dārzkopja vasara” Tematisks literatūras apkopojums. Praktiski padomi dārzkopim

11.07.-25.07.

 

 

,,Katram mākonim zelta mala” Literatūras izstāde dzejnieka, tulkotāja Jāzepa Osmaņa 90. jubilejas gadā

2022.g jūlijs (datums tiks precizēts)

,,Tikšanās Andrupenes lauku sētā” Pasākums aktīvākajiem lasītājiem sadarbībā ar Skaistas bibliotēku

2022. gada 22. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kā saulgriežu svētkus svinēja pirms 33 gadiem.


              JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ

Ak, šī burvīgā Līgo  nakts! Ar kādu nepacietī
bu to galda katrs Latvijas iedzīvotājs! Vakarā daudz
cilvēku pulcējās Dzegužkalnā. kur bija pacelts
nacionālais sarkanbaltsarkanais karogs. Te skanēja
saviļņojoši vārdi par cilvēku brālību, godīgu
darbu, par tautas tradīciju saudzīgu glabāšanu. Pēc
tam cilvēki devu uz dīķa. Jāņu  dienas zaļo
estrādi.
Līgo  nakts!

I.  JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ
Dziest pēdējās saules stars, bet zaļajā pļavi-
ņā tiek lelūgti visi Jāņi, pieaugušie un bērni. Līgo
dziesmām skanot, viņiem tiek pasniegti ozollapu
vainagi un keramikas medaļas. Jāņi un Ivans uzsāk
savu tradicionālo pienākumu veikšanu: aizdedzina
svētku ugunis, salej krūzēs putojošu alu, cienā
viesus ar sieru.
Sākās saruna par grūto siena pļauju, bet tiem,
kuri Izcēlās pļavās, adresēja atzinīgus vārdus, pa

sniedza piemiņas suvenīrus.
Aicinoši sāka spēlēt lauku kapela (attēlā
1. Ipp.), un Improvizētajā laukumā zem zvaigžņotās
debess sāka dejot gan veci, gan jauni;
Atrl skrien Jautrības stundas. Pēkšņi pie hori
zonta parādās ziņkārīgā saulīte un no pārsteiguma
Izmet zeltainos starus: Līgo svētki  Andrupenē  aiz
vien vēl turpinās,
A. Gončarovs
A. Gončarovs

Līgo svētki  Andrupenē 

,,Komunisma Ausma" (Krāslava) Nr. 77. (29.06.1989.)

Avots: www.lndb.lv

Pasākumi mazajiem lasītājiem

                 Rīta stunda ,,Lasīsim kopā"


   Gan lietainā gan saulainā laikā, lasot un pārlapojot bilžu grāmatiņas, laiks paskrien nemanāmi.

2022. gada 21. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kopš 1989. gada 23. jūnija sarkanbaltsarkanais karogs plīvo Andrupenē.


Karogu Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas - Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīcā iesvētīja Prāvests Jāzeps Āre.

Pirmais karoga masts tika uzstādīts netālu no baznīcas.
 Pie karoga Andrupenes deju kolektīva dalībnieki: P. Vaičulis, A. Maļkeviča, I. Oļševskis, I. Stepiņa,    L. Žubulis.

Foto no Andrupenes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.

2022. gada 9. jūn.

Radošā darbnīca

 Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltīts pasākums,, Mans saulainais zīmējums"


Bērnu darbiņu izstāde ,,Saulainais zīmējums" ir apskatāma bibliotēkā līdz 30. jūnijam