2022. gada 30. jūn.

Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.07.-31.08.

,, Spicītes darbnīciņa” Darbojamies vasarā. Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem bibliotēkā (iepriekš saskaņojot laiku)

1.07.-31.08.

,,Vasaras lasītprieks” Grāmatu izstāde - ,,Lasītājs iesaka”

1.07.-31.08.

,,Dārzkopja vasara” Tematisks literatūras apkopojums. Praktiski padomi dārzkopim

11.07.-25.07.

 

 

,,Katram mākonim zelta mala” Literatūras izstāde dzejnieka, tulkotāja Jāzepa Osmaņa 90. jubilejas gadā

2022.g jūlijs (datums tiks precizēts)

,,Tikšanās Andrupenes lauku sētā” Pasākums aktīvākajiem lasītājiem sadarbībā ar Skaistas bibliotēku

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru