2021. gada 30. aug.

Pasākumu plāns

 Izstādes bibliotēkā septembrī

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

1.-17.09.

,,Jaunumi zinātkārajiem” Jaunāko bērnu grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

1.-30.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotēkas pakalpojumiem

1.-17.09.

,,Tādēļ allaž ir tik silti

Zemes virsū dzīvot mums…” Literatūras izstāde dzejnieka, atdzejotāja un literatūrkritiķa Knuta Skujenieka 85. jubilejas gadā

1.-30.09.

 

24.-30.09.

,,Dzejas dienas 2021” Literatūras izstāde

 

26. septembris- Eiropas valodu diena. Literatūras izstāde

24.-30.09.

,,Prieks iedvesmo” Literatūras izstāde režisora Jāņa Streiča 85. jubilejas gadā