2021. gada 29. janv.

Literatūras izstādes februārī

 Apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā ir ierobežots. Lasītājiem grāmatas un izstāžu materiāli tiek piedāvāti līdzņemšanai.

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

4.-19.02

,,Viss  par Meteņdienu” Tematisks folkloras materiālu apkopojums. Literatūra par latviešu gadskārtu svētkiem

12.-19.02.

,,Mūsu mīļais grāmatu varonis – Tobiass” Grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā. Rakstnieka Jura Zvirgzdiņa  jubilejas gadā

19.-26.02.

,,Mana valoda ir mans gods” Literatūras izstāde. 21. februāris – dzimtās valodas diena

22.-26.02.

,,Ūdens lāsītes piedzīvojums”  22.februāris – Pasaules ūdens diena. Nozaru literatūru popularizējoša grāmatu izstāde

22.-26.02.

,,Skaistāko pasaku zemē” Pasaku grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā. 24. februārī Vācu rakstnieka Vilhelma Grimma 235. jubilejas gads.

 

2021. gada 15. janv.

Dalība tiešsaistes semināros

 Izmantojam iespēju piedalīties Kultūras ministrijas, LNKC, biedrības ,,Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" un Latgales plānošanas reģiona rīkotajā tiešsaistes semināru ciklā ,,Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē". 

Pirmajā tiešsaistes seminārā bibliotekāru auditorijai aktuāla bija iespēja iepazīties ar Preiļu novada bibliotēkas direktores Ilonas Skorodihinas pieredzes stāstu ,,Kā klājas stāstniekiem Latgalē"

2021. gada 11. janv.

Informācija bibliotēkas lietotājiem

 No 12. janvāra bibliotēkā atsāks grāmatu izsniegšanu
2021. gada 7. janv.

Izmantojam iespēju lasīt e-grāmatas

 Ievērojami augusi un pilnveidota 3td e-grāmatu bibliotēka www.3td.lv