2014. gada 28. nov.

Valsts svētku priekšvakarā


Novembra mēnesī bibliotēkā tika veidotas izstādes, veltītas Latvijas Republikas 96 dzimšanas dienai.

PII "Avotiņš" audzēkņi bija atnesuši uz bibliotēku savus zīmējumus par tēmu "Es mīlu savu dzimteni". Vislielāko interesi par zīmējumiem izrādīja vecmāmiņas, kā arī 1.-2. klašu skolēni.
 
Papildus bērnu zīmējumiem bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt tematisku literatūru par Latviju "Tev mūžam dzīvot, Latvija!" Izstādē izlikti gan dokumentālie materiāli, gan dzeja un proza par Latviju. Interese par izstādi bija liela, gan bezdarbnieki, pensionāri, gan skolēni, arī strādājošā inteliģence.
Bibliotēkas telpas šajās dienās tika noformētas ar Latvijai raksturīgu simboliku.