2020. gada 7. janv.

Džeralda Darela labākais mantojums.

Izcilā dabas pētnieka Džeralda Darela grāmatu izstāde. Autors ir personība, kuru dzīves gaitā vadījusi vēlme - saglabāt izmirstošas sugas un saudzēt visu dzīvo uz zemes.


2020. gada 2. janv.

Izstādes un pasākumi janvārī

Norises laiks
Izstādes vai pasākuma nosaukums
            Pasākuma veids
7.-10.01.
,,Džeralda Darela labākais mantojums”

Literatūras izstāde Džeralda Darela 95. jubilejas gadā
13.-17.01.
,,Kad dvēsele zied”
Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Annas Sakses 115. dzimšanas dienai
13.-17.01.
,,Vēsture ir viss, kas ar tevi notiek”
Literatūras izstāde rakstnieces Gundegas Repšes jubilejas gadā
20.01.
,,Trauksmainais barikāžu laiks”
Tematisks materiālu apkopojums 20. janvāra barikāžu aizstāvju atceres dienā
20.-30.01.
,,Bērnu un jauniešu žūrijas eksperts”
Konsultācijas un ieteikumi Bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem elektroniskās anketas aizpildīšanai
30.01. plkst 10 30
,,Lasītājs iesaka”
Pasākums sadarbībā ar lasītāju grupu ,,Domubiedri” . Aizvadītajā gadā lasītās literatūras apskatsVaļasprieks - kolekcionēšana.

Decembrī bibliotēkā bija skatāma Andrupenes pamatskolas lietvedes Marinas Puzanovas sērkociņu kolekcijas izstāde ,,Dedziet skalu, dedziet sveci..."


Pateicamies aizrautīgajai kolekcionārei un aicinām arī citus dalīties pieredzes stāstā. Kāds ir Jūsu vaļasprieks?

Sveču izstāde

Decembrī Andrupenes bibliotēkas apmeklētājus priecēja un svētku noskaņu radīja sveču izstāde ,,Kad zemi apmirdz Ziemassvētku gaisma". 


Pateicamies kolekcijas īpašniecei, IKSN vadītājai Marijai Micķevičai par iespēju apskatīt šo izstādi.