2022. gada 29. apr.

Pasākumi un izstādes bibliotēkā maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.-14.05.

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīta literatūras izstāde

2.-16.05.

Jauno grāmatu dienas bibliotēkā. Grāmatu apskats

2.-16.05.

 

 

2.-31.05.

Literatūras izstāde veltīta Alfreda Dziļuma 115. dzimšanas dienai

 

,,Tu mīļā, mīļā māmiņa…”  tematiska literatūras izstāde veltīta māmiņdienai un starptautiskajai ģimenes dienai

 

 

 

No 2.05.

 

 

,,Mirklis dabā” Daiņa Platača foto izstāde bibliotēkas datortelpā

6.05.Plkst14.oo

Viktorīna skolēniem. Veltīta Starptautiskajai ģimenes dienai

2022. gada 21. apr.

Jaunumi grāmatplauktos

 Bibliotēkas krājums papildināts ar jaunām grāmatām. 2022. gada 14. apr.

Radošās darbnīcas ,,Krāsainās Lieldienas"

 Īpašu noskaņu rada svētku noformējums. Tāpēc šonedēļ bibliotēkā rosās gan lieli gan mazi. Tika veidoti dažādi Lieldienu dekori.


Čaklie palīgi sūta saulainus sveicienus pavasara svētkos.

Īpašs paldies Inārai Konošonokai par radīto Lieldienu svētku noskaņu visiem pagasta apmeklētājiem 
Bibliotekārā stunda ,,Lieldienas gaidot"

 Uzzinām, kā senie latvieši svinēja pavasara saulgriežus jeb gaismas uzvaru pār tumsu. Par Lieldienu tradīcijām, olu krāsošanu, ripināšanu, olu kaujām un šūpošanos.


Lasām ticējumus, minam mīklas un risinām atjautības uzdevumusLeļļu teātris ,,Lieldienu pasaka"

 Bibliotēkā klausāmies Ulda Krasta Lieldienu pasaku ,,Kā garausis lielais dējējs olas dēja"


Sākumskolas skolēni bibliotēkā iestudē galda teātri ,, Lieldienu pasaka"2022. gada 4. apr.

Vēstures lapaspuses

 Ko avīzēs rakstīja pirms 48 gadiem?

,,Latgolas Bolss” Nr.887 (04.05.1974)

NU PŌRLATVYSKŌŠONAS
LAIKMETA

P.K.

Ir jau dīzgon dzērdāts un raksteits nu tai sau
camo pörlatvysköSonas laikmata par Latgolas vītu
vördu un cytu latvyskösonu aba krūpļošonu. Te ir
vēļ kaids fakts, prūti izroksts  ar Latvijas azaru sarokstu, kurs
nūsoka, kurūs azarūs zvejas tīseibas pīdar vaļstei.
Püykumä sekoj azaru saroksts pēc nūvodim,
apriņķim un pogostim:

Redakcijas lyugums:
Laipns lyugums vysim tautīšim kam byutu zy-
nomi eistī šymā rokstā mynātūs azaru nusauku-
mi. tūs pisyuteit redakcijai.

Rēzeknes apriņķis.

Ezera nosaukums Pagasts

 Dūnākļu Andrupenes
 Feimaņu Silajāņu
 Caveiku Kaunatas
 Idzipoles Kaunatas
 līdzas I Andrupenes
 līdzas 111 Andrupenes
 Izakavas Andrupenes
 Ješa Bukmuižas un Andrupenes
 Kaugaru Andrupenes
 Krodzeniša Andrupenes
 Lūku Andrupenes
 Puša Andrupenes
 Rešetņiku Indrupenes
 Rēznas Rēznas, Kaunatas, Andrupenes
 Rikapoles Kaunatas
 Salāja Andrupenes
 Udrāju Bukmuižas

 Viraudas Rēznas v. Bērzgala
 Žagaru Andrupenes

Fragments no laikraksta ,,Latgolas Bolss" Nr. 887(04.05.1974)

Avots: periodika lndb.lv