2023. gada 31. marts

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv


,,Daugavas vēstnesis" Nr24 (30.01.1940)
Andrupenes pagasta podnieki

Ādams Lācis dzīvo un saimnieko Vā-
ciešos, kur viņam pieder ap 11 ha zemes.
Paralēli zemes darbiem, kas bieži vien pra-
sa no dūšīgā saimnieka daudz pūļu un
enerģijas, viņš ar interesi un sevišķu rūpī-
bu nododas arī podniecībai. Aizvien lai-
kus sagādātie māli viņam ir tas materiāls,
kas dod baudu pirkstiem — veidot dažā-
dus māla priekšmetus, ar kuriem sagādāt
sev un citiem nepieciešamo gan saimniecī-
bā, gan dzīvokļu greznojumā. Kā rudens
vakaros, tā ziemas klusajās dienās Lācis
liek griezties podnieka ratam un, apzie-
dies māliem, viņš pacietīgi veido bļodas,
podus un krūzes. No sākuma, kamēr ro-
kas vēl pierod veidošanai, viņš fabricē ma-
zākus priekšmetus: miniatur bļodas, sīkas
krūzītes un niecīgus kausiņus, bet kad ro-
kas jau sāk klausīt un manāmi iesilušas,
top gatavi arī vairāku litru un pat spaiņu
podi gan ar, gan bez osām. Vienai daļai
lielo podu ieskrāpēti arī ornamenti, kuru
parasti vairāk gar poda augšmalu, bet kād-
dreiz netrūkst arī sānos un osu veidoju-
mos. Podi atšķiras arī ar glazējumu. lekš-
puse jau nu gan glazēta visiem, jo citādi
šķidrumu nevar tajos uzglabāt, bet bieži
vien ārpuse glazēta vai nu līdz pusei, visa,

vai nemaz. Bļodas podnieks Lācis arī ga-
tavo ar lielu nopietnību un māku. Jaukas
un interesantas ir viņa gatavotās krūzes.
Tās grezno ne tikai izciļņi un ornamenti,
bet arī dažādais plankumotais glazējums.
Tas krūzei piešķir īpatu un mistisku izska-
tu un ir kaut kas neparasts. A. Lāča ra-
žojumi parasti pērkami Dagdā un Maltā,
īpaši lielāko? tirgos. Keramiķis ir precē-
jies un tēvs trim bērniem.

Avots: www.lndb.lv
(Turpinājums nākamajā rubrikā ,,Vēstures lapaspuses”)

,,BJVŽ" 2022. gada grāmatu kolekcijas apskats

 

Lasītāji dalās iespaidos par to, kura grāmata vislabāk patikusi.
Šogad ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" projekts noslēdzies, gaidīsim jauno grāmatu kolekciju.

Pasākumi bibliotēkā aprīlī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

30.03-6.04.

,, Smieties atļauts” Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīta bērnu grāmatu izstāde. Grāmatu apskats ,,Aprīļa joki”

3.-14.04

,,Lieldieniņas iešūpoja” Tematiska izstāde pavasara saulgriežu laikā

5.04.

,,Krāsainās Lieldienas” Radošā stunda bērniem. Pirkstiņleļļu izgatavošana, galda teātra improvizācija

17.-23.04.

 

 

Bibliotēku nedēļa ,,Svinam kopā LBB-10”.

Sarunu pēcpusdiena lasītāju kopai ,,Domubiedri” ar mērķi- nozaru literatūras popularizēšana

24.-28.04.

,,Digitālā nedēļa” Iesaistīšanās digitālās nedēļas pasākumos ,,Nozaru digitālās prasmes”

2023. gada 2. marts

Drošāka interneta diena

 7. februāris - drošāka interneta diena bibliotēkā.
Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar biedrības ,,Ritineitis" ar Nordplus programmas atbalstu izveidotajiem mācību materiāliem ,,Datorzinību pamati un tīmekļa pārlūkošana" Senioriem.


 

                                                    Aicinām iepazīties!

2023. gada 1. marts

Izstādes un pasākumi bibliotēkā martā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

6.-31.03.

,, Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

8.-15.03.

,,Rozes tavam priekam”  tematiska literatūras izstāde veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai

15.03.

Lasītāko grāmatu apskats – ekspertu lomā lasītāju grupa ,,Domubiedri”

20.-31.03

 

 

,Kad sāpe nenodziest” 25. marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Literatūras izstāde

28.03.

Pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem