2020. gada 30. sept.

Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Pasākuma nosaukums, temats un veids

1.10.-31.10.

,,Ar tautas dziesmu azotē” Folkloras materiālu apkopojums. 31. oktobrī folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam 185. jubilejas gads

2.10.-9.10.

,,Izcilais romantiķis” Literatūras izstāde. 3. oktobrī krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam – 125.

2.10.-12.10.

,,Runči un runčuki” Tematiska izstāde bērnu literatūras nodaļā. 4. oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Pārrunas un diskusijas par mājdzīvnieku labturības pasākumiem.

5.10.-9.10.


,,Pateicības vārdi” Tematiska izstāde veltīta skolotāju dienai.

,,Labo darbiņu nedēļa bibliotēkā"

20.10.-27.10.

,,Neaizmierstule” Plaukta izstāde. Rakstniecei, pedagoģei Neaizmierstulei apritētu 130 gadi.

2020. gada 29. sept.

Piedalāmies projektu konkursā

 

     Andrupenes ciemata iedzīvotāju grupa ,,Saknes” guva atbalstu Dagdas novada pašvaldības organizētajā konkursā  ,,Sabiedrība ar dvēseli – 2020”.

Projekta grupas dalībnieki no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 30. septembrim  izstrādāja un īstenoja projektu ,,Dzimtas saknes kā ģimenes vērtība”.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas Andrupenes pagasta teritorijā esošo kapsētu 10 nosaukumu norādes un 5 piebraukšanas virziena rādītāji.

Ģimenēs no paaudzes paaudzē nododam stāstus par saviem senčiem. Leposimies ar savu dzimtu, uzzināsim vairāk par savas dzimtas saknēm un ģimenes vēsturi!

 


 

2020. gada 3. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

 

Datums, laiks

     Izstādes vai pasākuma nosaukums

1.09.

,,Jau kļavu lapas sārtojas…” Zinību diena.Tematiska literatūras izstāde.

2.09.-8.09.

,,Nepabeigtā vēstule” Literatūras izstāde. Rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90.

4.09.-11.09.

,,Pa garu atmiņu ceļu” Literatūras izstāde rakstnieces Melānijas Vanagas 115. jubilejas gadā

8.09.

,,Burtiņu karnevāls” Starptautiskā lasītprasmes diena. Bibliotekārā stunda pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

11.09.-18.09.

,,Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju…” Literatūras izstāde - godinot dzejnieku un dramaturgu Jāni Raini . Mūsu dižgaram – 155.

11.09.- 18.09.

,,Nemainīgas un mūžīgas vērtības” Literatūras izstāde. Sudraba Edžum (Eduardam Zilberam) – 160.

15.09-19.09

,,Dāma ar titulu” Literatūras izstāde. Detektīvromānu karalienei, angļu rakstniecei Agatai Kristi – 130.

25.09.

,,…un vuordi ir dziļi, kai vactāva roktuo oka” 26. septembris – valodu diena Eiropā. Latgaliešu literatūras popularizēšanas pasākums

27.09.-30.09.

,,Labu ceļavēju” Pasaules tūrisma diena.Tūrisma informācijas materiālu apkopojums.

29.09.-2.10.

,,Miķeli gaidīju kā savu brāli” Folkloras materiālu apkopojums. Tematiska izstāde

30.09.-8.10.

,,Zelta līnija caur visiem laiku līkločiem” Vienas grāmatas izstāde -,,Aiz azara bolti bārzi” Anna Rancāne. Dokumentāls stāsts par izcilās kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu. Terēzei Brokai – 95.