2013. gada 20. dec.


Ziemassvētkiem veltīta izstāde

"Burvestību pilna Ziemassvētku nakts"

bibliotēkā ir skatāma no 20. decembra līdz 9. janvārim.
 
Ir apskatāma literatūra, kā veidot maskas, šūt tērpus, kā liet laimi, par ēdieniem, kāda ēdienkarte dažādās valstīs, kā svin Ziemassvētkus citur. Vislielāko interesi izstādei izrādīja Andrupenes pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš" apmeklētāju vecāki un jaunāko klašu skolēni.

2013. gada 15. nov.

Novembra mēnesī Andrupenes pagasta bibliotēka piedalījās Dagdas novada domes rīkotajā konkursā "Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai".

Tika iegūta atzinība nominācijā 
"Vissvinīgākais telpu noformējums".
 
 

2013. gada 14. nov.

Izstādes valsts svētku priekšvakarā

Par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai

bibliotēkā bija skatāmas divas izstādes. 
 
 
Vienā izstādē bija skatāmi daiļdarbi - dzeja un skolēnu esejas par Latviju.
 
 
 
 
Otrajā izstādē bija apskatāma dokumentālā literatūra.
 

2013. gada 18. sept.

Lai skan dzejas kokle

 
 
No 5. līdz 16. septembrim speciāli Dzejas dienām tika veltīta tematiska literatūras izstāde
 
"Lai skan dzejas kokle".
 

Izstādē izmantota latgaliešu un latviešu dzejnieku literatūra.

Izstādi apmeklēja apmēram 20 lasītāju, iestāžu vadītāji.Sevišķi liela interese tika pievērsta vietējiem dzejniekiem, Baltjancim, G. Petkevičai u.c..


2013. gada 16. maijs

Darba trokšņa ikdienai - Mātes balss skan cauriNo 6. līdz 14. maijam bibliotēkā Mātes dienai bija veltīta izstāde
 
''Darba trokšņa ikdienai - Mātes balss skan cauri".
 
Izstādi apmeklēja gan skolēni, gan pensionāri.
Apmēram 17 apmeklējumi. Bērnus interesēja dzeja. Pieaugušos - visas nozares. Arī raksti par ievērojamām sievietēm, ģimenēm.
2013. gada 25. janv.

Jauno grāmatu izstāde
Izstāde bibliotēkā ir apskatāma visu gadu, regulāri tiek papildināta ar jaunieguvumiem.

Katru dienu izstādi apskatās apmēram 10 -12 apmeklētāji.