2023. gada 30. nov.

Izstādes un pasākumi decembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-30.12.

,, Baltos svētkus gaidot” Tematiska izstāde ziemas saulgriežu laikā

4.-23.12.

,,Tādi mēs bijām” Novadpētniecības foto materiālu izstāde. Atmiņu stāsti

4.- 30.12.

,,Supervaronis – Zirnekļcilvēks”  Ukraiņu zēna – Mirona Dieienkova zīmējumu izstāde bērnu literatūras nodaļā

11.-23.12.

 

 

,,Detektīvrakstnieka ķēriens” Plaukta izstāde. Rakstnieka, scenārista Andra Kolberga 85. jubilejas gadā

19.12.         Plkst 10.oo

,,Lai skan!” Ziemassvētku rūķīšu salidojums bibliotēkā. Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 15. nov.

Patriotu nedēļa Andrupenes bibliotēkā

 Pasākums jaunākā skolas vecuma bērniem ,,Ko tu zini par Latviju" Aizraujošas, izzinošas spēles par daudzveidīgo Latvijas dabu


Viktorīna pamatskolas vecuma bērniem ,,Ko tu zini par Latviju" 
Latvijas vēsture, ģeogrāfija, kultūra un valoda2023. gada 14. nov.

Mārtiņdienas pasākums bibliotēkā

 Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. 
Mārtiņdienas pasākumā piedalījās pirmsskolas vecuma bērni. 
Jautrā noskaņojumā minēja mīklas, skandēja tautasdziesmas, ieklausījās Mārtiņdienas ticējumos. 

Pasākuma dalībnieki noskatījās multfilmu un palīdzēja Mārtiņgailim tikt pie nozaudētās cepures.2023. gada 1. nov.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā novembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-30.11.

,,  Mūsu zeme – Latvija” tematiska literatūras izstāde. Latvijas daba, cilvēki, notikumi…

9.11.Plkst11.oo

,,Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem” Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar PII ,,Avotiņš”

14.11.Plkst 13oo

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju” Pasākums 3.-5.kl. skolēniem sadarbībā ar Andrupenes pamatskolu

14.-30.11.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

21.-30.11.

Konsultācijas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem par  grāmatu vērtēšanas elektronisko anketu aizpildīšanu

 

2023. gada 24. okt.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv

ANDRUPENES PAGASTA PODNIEKI   ,,Daugavas vēstnesis” Nr24(30.01.1940)

Turpinājums (Sākums 31. marta rubrikā)

Apmeklējot Andrupenes kerami-
ķus, braucu gar Pušas ezeru. Ir klusas,
bet karstas augusta dienas pēcpusdiena.
Vienā ezera stūrī vēroju sevišķi krāšņu
dabas ainavu. Kāda simtgadēja pirtiņa
stāv sakņupuši pašā ezera malā, bet tur-
pat netālu no ezera malas uzceltas jaunas
saimniecības ēkas. Ezerā, netālu no kra-
sta, paštaisītā silē sēž un makšķerē kāds
sirms Ezerzemes tētiņš. Uzsaucot dievpa-
līgu, vecītis sāk valodu un ar viņu tad nu
izrunājos par pagastu un tā dzīvi. «Mūsu
pagasts var lepoties ar augstāko kalnu Lat-
galē, un tas ir Liepu kalns, 269 metri
augsts!» stāsta sirmais andrupenietis. E»et
man ieminoties un apprasoties par podnie-
kiem, viņš atbild: «Un tie mūsu podnieki
jau pazīstami, dēls, plašā apkārtnē. Apcie-
mojiet tepat Vāciešus, tad jūs redzēsiet, ko
prot latgalieši! Arī Dekšņos variet iegriez-
ties pie Donata V i ļ v m a.
D c k š ņ o s arī dzīvo viens no Andru-
penes pagasta spējīgākiem podniekiem un
māla izstrādātājiem, kas bez parasto saim-
niecības trauku pagatavošanas nodevies arī
vāžu rūpniecībai. Šis vīrs "ir Donats Vi-

ļums, ģimenes cilvēks un triju mazu bēr-
nu tēvs, kas pēdējā laikā kļuvis nelaimīgs
un darba nespējīgs, jo cītīgā un nepār-
trauktā podnieka darbā, mālus mīcot, sa-
bojājis kāju. Vēl atlikušie keramikas
priekšmeti runā par viņu daudz, jo bez
jaukām bļodām, podiem, viņš gatavojis

daudz dažādu vāžu un parādījis sevi par
sapratīgu un fantāzijas bagātu tautas
mākslinieku — podnieku. Cerēsim, ka
pēc kāda laika spējīgais podnieks atkal pfl-
nīgi izveseļosies un atgriezīsies iemīļotajā
darbā.

O. Ozoliņš

Avots: www.lndb.lv

2023. gada 6. okt.

2023. gada 2. okt.

 


Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.10.-18.10.

,, Es lasu rudenī” Valsts valodas dienai veltīta literatūras izstāde

12.10. Plkst 11.oo

Lasītāju kopas ,,Domubiedri” tikšanās muzejā ,,Andrupenes lauku sēta”

18.10.-17.11.

,,ĀBECE  laiku lokos” Tematiska izstāde bibliotēkas lasītavā

18.10. Plkst 13oo

 

,,Viss sākas ar Ābeci” Pasākums sākumskolas skolēniem

30.10.

,,Spicītes darbnīciņa” Aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 18. sept.

2023. gada 8. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

8.09.-22.09.

,, Diegu burti” Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

8.09.

,,Diegu burti” grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem

11.09.-30.09.

,,Lasi un vērtē” jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” aktivitātēs

25.09.-30.09.

 

 

,,Miķeli gaidīju, kā savu brāli…” Tematiska izstāde bibliotēkas datortelpā

27.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pasākums Andrupenes pamatskolas pirmās klases skolēniem