2023. gada 2. okt.

 


Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.10.-18.10.

,, Es lasu rudenī” Valsts valodas dienai veltīta literatūras izstāde

12.10. Plkst 11.oo

Lasītāju kopas ,,Domubiedri” tikšanās muzejā ,,Andrupenes lauku sēta”

18.10.-17.11.

,,ĀBECE  laiku lokos” Tematiska izstāde bibliotēkas lasītavā

18.10. Plkst 13oo

 

,,Viss sākas ar Ābeci” Pasākums sākumskolas skolēniem

30.10.

,,Spicītes darbnīciņa” Aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 18. sept.

2023. gada 8. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

8.09.-22.09.

,, Diegu burti” Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

8.09.

,,Diegu burti” grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem

11.09.-30.09.

,,Lasi un vērtē” jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” aktivitātēs

25.09.-30.09.

 

 

,,Miķeli gaidīju, kā savu brāli…” Tematiska izstāde bibliotēkas datortelpā

27.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pasākums Andrupenes pamatskolas pirmās klases skolēniem

2023. gada 31. jūl.

 Līdz 2023. gada 6. septembrim bibliotēka nestrādās, sakarā ar darbinieka atvaļinājumu

2023. gada 25. jūl.

2023. gada 19. jūl.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 ,,Daugavas vēstnesis" Nr 93 (24.04.1940)

LATGALES DZIESMAI ZIEDOTA DZĪVE



Dziedātāja Helēna Erss - Kozlovska
ir pirmā latgaliete, kas ieguvusi augstāko
mūzikas izglītību, beigdama konservato
riju ar brīvmākslinieces grādu.

Helēnas vectēvs bijis Andrupenes muižas
dzimtcilvēks, bet ar centību ticis tik tālu,
ka no kunga atpircies un sācis patstāvīgi
dzīvot kā foļvarku nomnieks. Vectēva enerģiju un                                                                                                             uzņē
mību mantojusi arī Helēna Kozlovska, jo
tikai ar šo mantojumu viņa varēja izlauzt
mākslinieces ceļu toreizējos apstākļos.
Arī mākslinieces tēvs bijis muižas pār
valdnieks Rībiņos, kur atrodas Helēnas
dzimtene. Vēlāk tēvs apmetās Rēzekne
un atvēra pārtikas veikaliņu. Rēzeknē
arī sākās Helēnas skolas gaitas.
1912. gadā ar dekāna Nikodima Ran
cāna gādību Helēna Kozlovska varēja
braukt uz Rīgu un pēc tam uz Pēterpili
mācīties dziedāšanu. Pirmās dziedāšanas
stundas Rīgā viņa ņēmusi pie prof. Pāvila
Jurjāna un Gižicka mūzikas skolā. Pēter
pill māksliniece vēl mācijās pie D. Rozen
bergas un iestājās konservatorijā prof.
Gladkajas klasē.
Pirmais patstāvīgais Helēnas Koz
lovskas koncerts sarīkots Rēzeknē 1915.

 gadā. Tā pirmā nopietnā pirmās latgalie
šu solistes uzstāšanās.

Koncertos iegūtie līdzekļi bija par
maziem, lai turpinātu izglītību. Tad Pē-
terpill māksliniece ar baznīckunga K.
Skrindas un V. Rubuļa palīdzību dabūja
pastāvīgu vietu sv. Katres baznīcā kā
kvarteta soliste. Revolūcija 1917. gadā
mācīšanos pārtrauca. Helēna Erss - Koz-
lovska aizbrauca uz Valku, kur dzīvoja
viņas vīrs rakstnieks Erss, bet 1918. gadā
pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas
apmetās Rīgā, kur mācīšanos turpināja
pie Dagmāras Rozenbergas. 1920. gadā ie-
stājās Latvijas konservatorijā, kuru bei-
dza 1925. gadā kā brīvmāksliniece, bet
1926. gadā Itālijā papildinājās dziedāšanā
pie Milānas konservatorijas prof. Marati.
Milānā dominikāņu māsas Helēnu uzai-
cina dziedāt arī baznīcā. Māsas Helēnu
aizved arī uz Romu dziedāt.

Helena Erss - Kozlovska, pirmā latgaliete, kas ie-

guvusi augstāko muzikālo izglītību…  

Avots: www.lndb.lv                                                                                                     

2023. gada 17. jūl.

,,BJVŽ-2023"

 ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023" jaunās grāmatas ir saņemtas.
                 Aicinām iesaistīties lasītāju un vērtētāju pulkā!




Jaunumi grāmatplauktos

 


2023. gada 6. jūl.

Galda spēļu dienas bibliotēkā

 Kamēr vecāki piedalās Dziesmu un Deju svētkos, bērni apmeklē spēļu pēcpusdienas bibliotēkā