2024. gada 12. jūn.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Sakarā ar Krāslavas novada bibliotekāru izbraukuma semināru 19. jūnijā bibliotēkā lasītājus neapkalpos. 

18. jūnija pasākums bibliotēkā tiek pārcelts uz 20. jūniju

2024. gada 29. maijs

Pasākumi bibliotēkā 2024. gada jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

3.-28.06.2024.

,, Pylni kārmani dabasu” Latgales spilgtākās dzejnieces Annas Rancānes jubilejas gadā – dzejnieces grāmatu izstāde

3.06-30.07.2024.

,,Grāmata vasaras lasītpriekam” Literatūras izstāde – lasāmviela gaišajiem vasaras vakariem. Aizraujošas un populāras piedzīvojumu grāmatas pusaudžiem

10.-28.06.2024.

,,Pūcītes darbnīciņa” Radošās pēcpusdienas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

18.06.2024.

 

,,Jāņu siera noslēpumi” Pasākums pieaugušajiem bibliotēkas lasītājiem. Tematiska izstāde – Literatūra, keramikas izstrādājumi, siera degustācija

Jaunas grāmatas nozaru literatūras plauktos

 


Liza Foslīna un Mollija Vesta Dafija ,,Pilna sirds. Kā justies labi, kad nav labi" un ,,Vēsā mierā. Emocijas darba vidē"

Grāmatās ir apskatīti biežāk sastopamie emociju veidi, sākot ar dusmām, turpinot ar izmisumu un izdegšanu. 
Lasītājs gūs atziņas, kas palīdzēs uzlabot savas dzīves kvalitāti.

2024. gada 2. maijs

Izstādes un pasākumi 2024. gada maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.05.-13.05.2024.

,, Kur koki aug visstaltākie, kur mākoņi visbaltākie?” Latvijas republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīta literatūras izstāde

2.05.-18.05.2024.

,,Tu mīļā, mīļā māmiņa” Tematiska izstāde veltīta mātes dienai un ģimenes dienai

10.05.2024.

,,Apsveikums māmiņai” Radošā stunda bibliotēkā

20.-31.05.2024.

 

 

,,Pūčumuižā mums jāpietur!” Literatūras izstāde Māras Cielēnas 70. jubilejas gadā

 

Jaunumi bērnu grāmatu plauktos

 Bibliotēkā ir pieejama rakstnieces un pedagoģes Rasas Dmuhovskienes grāmatu sērijas ,,Skudriņa Kāpēcīte" 5. grāmata


 ,,Skudriņas Kāpēcītes" grāmatas sniedz atbildes uz jautājumiem, kā arī rosina zinātkāri izpētīt un atklāt interesantus faktus dabā un dzīvnieku pasaulē.

Ar visām piecām sērijas grāmatām vari iepazīties bibliotēkā. Nāc un izvēlies!

2024. gada 8. apr.

Pasākumi bibliotēkā 2024. gada aprīlī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

01.-15.04.2024.

,, Labas grāmatas ir kā gājputni – tās vienmēr atgriežas” Populārāko bērnu grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā. 2. aprīlis – bērnu grāmatu diena

02. 04. 2024.

,,Mana bilžu grāmatiņa” Bibliotekārā stunda jaunākā skolas vecuma bērniem

01.-30.04.2024.

,,Romāns 25. gadu garumā” Literatūras izstāde – grāmatu sērija ,,Vakara romāns”. Veltīta pirmās grāmatas iznākšanai 1999. gadā

9. 04.2024.

 

 

,,Es lasu vakara romānus” Grāmatu apskats sērijas ,,Vakara romāns” cienītājiem

2024. gada 28. marts

Krāsainās Lieldienas

 

                                   Radošā stunda bibliotēkā

Lieldienu pasākums bibliotēkā

                                           Atnāca Lieldiena pār augstu kalnu


 Lieldienu priekšvakarā Andrupenes bibliotēkā uz tējas pēcpusdienu pulcējās Andzeļu un Andrupenes bibliotēku aktīvākie lasītāji. Pasākuma dalībnieki dalījās pieredzē par Lieldienu svinēšanas tradīcijām

2024. gada 18. marts

Lieldienu pasākums bibliotēkā

 


Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktos

 

                                                       Grāmatas bērniem 

Ikstena Nora. Draugi. Vabulīša un Pifāna piedzīvojumi
Erne. Andrea. Viss par zemnieku saimniecību 
Erne Andrea. Ekskavators
Ščesnija Suzanne. Drosmīgs, stiprs pārliecināts 
Dropa Konstance. Kad iestājas tumsa
Lodziņu grāmata 123 
Lodziņu grāmata Mūū
Paw Patrol . Krāsas
Peppa Pig. Cipari
Vāģi uz ceļa 

                                                        Daiļliteratūra

Svīre Māra. Egļu katedrāle
Ikstena Nora. Jōna
Stepēna Maija. Justīne
Janovskis Gunars. Kaijas kliedz vētru
Liepiņa Ilga. Kapteiņa Zdravko otrā elpa
Judina Dace. Mantojums
Judina Dace. Maskas
Jakubovska Māra. Staņislavs
Jakubovska Māra. Tante Vilhelmīne
Pizāne Inga. Dzeja

                                                      Nozaru literatūra 

Griģe Gunta. Muzikālās rotaļas
Ābola Laila. Saules dārzā dziesmas skan
Reizniece Ilga. Rokasgrāmata folkloras mācīšanai
Rancāne Aīda. Saules gads 
Zelta izlase. Ziemassvētku dzejoļi un dziesmas
Lukaševičs Valentins. Dīnvydlatgolys stuosti