2022. gada 2. dec.

Pasākumi bibliotēkā decembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

01.12.-30.12.

,,Baltos svētkus gaidot” Tematiska literatūras izstāde- Ziemassvētku gaidīšanas laiks.  

1.-16.12.

Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei Freibergai – 85. jubilejas gads

Literatūras izstāde

12.-16.12.

,,Rūķu darbnīciņa” Pasākums pirmskolas vecuma bērniem (norises laiks tiks precizēts)

16.-22.12.

 

 

Pasākums lasītāju grupai ,,Domubiedri”

Gada lasītāko grāmatu apskats (norises laiks tiks precizēts)

16.-22.12.

,,Es esmu grāmatu eksperts” Konsultācijas BJVŽ projekta dalībniekiem

2022. gada 16. nov.

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?"

 Valsts svētku nedēļā uz bibliotēku tika aicināti skolēni, lai pārbaudītu zināšanas izzinošā viktorīnā ,,Ko tu zini par Latviju"


Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un tradīcijām.


Pateicība erudītajiem un atjautīgajiem viktorīnas dalībniekiem. 
Mēs ar jums lepojamies!

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

 Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā bibliotēkā notika pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākuma dalībnieki apskatīja tematisku grāmatu izstādi. Iesaistījās aktivitātēs - iepazīstot tradīcijas izzinošā literatūrā - teikās, pasakās, dzejoļos un tautasdziesmās.2022. gada 1. nov.

Izstādes un pasākumi novembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

1.-11.11.

,,  Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem” Tematiska literatūras izstāde

14.-25.11

Izstāžu ciklā ,, Mēneša jubilāri” Zviedru rakstniece Astrīda Lindgrēne. Literatūras izstāde ,,Es rakstu bērnam sevī”

14.-25.11.

,,Kas to Rīgu dimdināja?” Bibliotekārā stunda  pirmsskolas vecuma bērniem. (Datums un laiks tiks precizēts)

14.-25.11.

 

 

,,Ko tu zini par Latviju?” Viktorīna skolēniem (Datums un laiks tiks precizēts)

7.-30.11.

,,Ik sudraba smildziņā sīkā,

Es redzu , cik Dzimtene skaista”

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīta Literatūras izstāde

2022. gada 6. okt.

Seminārs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 2022. gada 22. septembrī KNCB rīkotajā seminārā notika novada bibliotēku pieredzes apmaiņas prezentācijas.


Bibliotekārā darba pieredzē dalījās Konstantinovas, Aulejas bibliotēkas. Škeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēkas.


Skaistas, Andrupenes un Andzeļu bibliotēku prezentācija ,,Bibliotēku sadarbības tīkla organizatoriskā darba veikšana"

2022. gada 5. okt.

Aktivitātes bērnu literatūras nodaļā

 4. oktobris - Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. 
Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus no mums. 
Grāmatu izstādē - uzziņu literatūra, enciklopēdijas, kā arī aizraujoša daiļliteratūra. 


Lai patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku pasaulē!

2022. gada 4. okt.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums

 

1.-31.10.

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

3.10.

,,Gribu būt lasītājs” Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem

3.-31.10

4, oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena .Tematiska literatūras izstāde bērnu literatūras nodaļā

10.10.

 

 

,,Dzīvnieki – mūsu draugi” Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem

10.-31.10.

15. oktobris – Valsts valodas diena. Literatūras izstāde lasītavā

 

2022. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bērnu literatūras plauktos

 

Mazo lasītāju iemīļotā grāmatu sērija ,,Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?" papildināta ar jaunām grāmatām.


Lasot šīs grāmatas - atklāj pasauli rotaļājoties.
Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt
Pirmā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā
Detalizēti attēli rada atklājumu prieku
Viegli uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai

2022. gada 27. sept.

2022. gada 5. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

5.—19.09.

Septembra jubilāru godā – dzejniece Lija Brīdaka. Literatūras izstāde

5.-26.09.

,,Dzejas rudens” Literatūras izstāde veltīta dzejas dienām

5.-30.09.

,,Lasi un vērtē!” Jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātēs

5.-30.09.

 

 

,,Rudens ziedu parāde” Fotogrāfiju izstāde. (Foto no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem)

19.-30.09.

,,Rudens saulgriežu laiks – Miķeļi” Tematiska izstāde. Radošā darbnīca.