2023. gada 27. janv.

Bibliotekārā stunda ,,Iepazīstam bibliotēku"

  Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt un nosvērt mazāko un lielāko grāmatu bibliotēkā. Uzzināja, kā var iegūt nepieciešamo informāciju. Iepazinās ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 


            Pasākumu apmeklēja arī 1. klases skolēni un skolotāja Mairita

2023. gada 24. janv.

Pasākums pirmskolas vecuma bērniem

 18, janvāris - pasaules sniegavīru diena

Bibliotēkā pulcējās paši mazākie lasītāji. Klausījāmies audio stāstu 

,,Pasaka par jautro sniegavīru" 

Bērni apskatīja tematisku izstādi bērnu literatūras nodaļā un radošā nodarbībā veidoja aplikāciju ,,Sniegavīrs".
Sniegavīru izstāde ir skatāma bibliotēkā līdz 28. janvārim


      Bibliotēkas pagalmā tapa arī īsts sniegavīrs2023. gada 23. janv.

2023. gada 20. janv.

Informācija bibliotēkas lietotājiem

 Andrupenes pagasta bibliotēkai ir izveidots jauns e- pasts


Adrese: bibl.andrupene@kraslava.lv 

                                Lai veiksmīga saziņa!

2023. gada 11. janv.

,,BJVŽ" aktivitātes

 Lielais lasīšanas maratons noslēdzies.
Laiks novērtēt, kura no bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatām patika vislabāk.


Pie vērtēšanas darba ir ķērušies visjaunākie projekta dalībnieki

Izstādes un pasākumi bibliotēkā janvārī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

02.-31.2023.

,, Jaunumi grāmatplauktos”  Literatūras izstāde

09.-21.2023.

Literatūras izstāde rakstnieces Anitas Liepas jubilejas gadā

16.-28.2023.

18. janvāris – Pasaules sniegavīru diena. Tematiska izstāde bērnu literatūras nodaļā

18. 01.2023. (Laiks tiks precizēts)

 

 

,,Sniegavīru parāde” Pasākums jaunākā skolas vecuma bērniem

18.01.-31.01.2023.

20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Literatūras izstāde