2019. gada 29. apr.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā maijā

Norises
laiks
Izstādes, pasākuma
nosaukums
Pasākuma veids
1.-31.05
,,Padomi dārzkopim”
Vērtīgu padomu apkopojums mazdārziņu īpašniekiem
2.-17.05.
,,Kur koki aug visstaltākie, kur mākoņi visbaltākie”
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīta literatūras izstāde
6.-17.05.
,,Nostādīt pareizo laiku”
Rakstnieka, grāmatas ,,Cilvēka bērns” autora Jāņa Klīdzēja 105. jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde
9.05.
Eiropas diena
Tematisks literatūras apkopojums
10.-14.05
,,Lai ap tevi nenozūd tā gaisma, kas spēj savākt sirdis vienuviet”
Literatūras izstādē iekļautas tautasdziesmas, pasakas, stāsti un dzeja par mātes un bērna savstarpējo cieņu un mīlestību
10.-16.05.
,,Apturēt laiku”
Literatūras izstāde rakstnieka Reiņa Kaudzītes 180. jubilejas gadā
13.-17.05.
,,Čaklo pirkstiņu nedēļa”
Starptautiskā ģimenes diena. Aktivitātes māmiņām kopā ar mazuļiem
17.-29.05.
,,Ar cīruļiem plūst dziesmās dvēsle tava”
Literatūras izstāde dzejnieka Jāņa Sudrabkalna 125. jubilejas gadā
29.05.Plkst 14 oo
,,Pūčumuižā mums jāpietur”
Bērnu grāmatu izstāde. Dzejas pēcpusdiena. Dzejnieces, tulkotājas Māras Cielēnas jubilejas gadā

2019. gada 26. apr.

Tūrisms Dagdas novadā

Atsākoties tūrisma sezonai, Dagdas novada bibliotekāri, lai iepazītos ar jaunāko tūrisma jomā, apmeklē ievērojamākos tūrisma objektus novadā:
Muzejs ,,Andrupenes lauku sēta",
Jaundomes muižas vides izglītības centrs,
Vides izglītības un kultūras centrs ,,Ķepa".

Dagdas novads ir bagāts ar ezeriem un mežiem. Tā ir mūsu lielākā bagātība. Apceļosim, iepazīsim un izzināsim mūsu novadu un ieteiksim ievērojamākos apskates objektus tūristiem un novada ciemiņiem.2019. gada 24. apr.

Jaunas iespējas bibliotēkā

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika grāmatu lasīšanas popularizēšanas pasākumi ,,Lasīt ir stilīgi". Bērniem un jauniešiem interesi raisīja jaunais pakalpojums pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem ,,3td e-GRĀMATU bibliotēka" - iespēja lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.


2019. gada 8. apr.

Putnu dienas bibliotēkā

,,Cik interesanta ir putnu dzīve, bet cik maz vēl to pazīstam"
                                                                      /Kārlis Grigulis/ 

Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja iepazīt Latvijas putnu pasauli, risināt izzinošus un atjautības uzdevumus, minēt krustvārdu mīklas par putniem.

2019. gada 3. apr.

Zīmēšanas darbnīca mazajiem lasītājiem

Atzīmējot starptautisko bērnu grāmatu dienu, Andrupenes bibliotēkā pulcējās paši mazākie lasītāji. Bērni zīmēja ilustrācijas mīļākajai grāmatiņai. 

Bērnu zīmējumu izstāde ,,Mana mīļākā grāmatiņa" būs skatāma bibliotēkā - bērnu literatūras stūrītī.