2021. gada 21. okt.

Svarīga informācija bibliotēkas apmeklētājiem

    No 21. oktobra līdz 15. novembrim bibliotēka lietotājiem klātienē slēgta. 

Gāmatu izsniegšana un saņemšana nenotiek. Izsniegtajām grāmatām lietošanas termiņš tiks pagarināts.
Mobilais tālrunis saziņai: 26321962 Vai e-pasts: andrupenebibl@inbox.lv

2021. gada 15. okt.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 

NO 2021.GADA 13. OKTOBRA ANDRUPENES PAGASTA BIBLIOTĒKAS REĢISTRĒTIE LIETOTĀJI TIKS APKALPOTI, IEVĒROJOT NOTEIKTOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka ārkārtas situācijas laikā, kas valstī izsludināta no 11.10.2021., tiek mainīti Andrupenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Andrupenes pagasta  bibliotēkā drīkst uzturēties:

·        gan vakcinētie, gan nevakcinētie reģistrētie lietotāji;

·        abonementā  – vienlaikus 1 apmeklētājs ( vai 2 vienā mājsaimniecībā dzīvojošie) ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem, kuri tiek uzrādīti pakalpojuma sniedzējam;

·        lasītavā  - vienlaikus 1 apmeklētājs  ( vai 2 vienā mājsaimniecībā dzīvojošie) ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem, kuri tiek uzrādīti pakalpojuma sniedzējam;

·        bez derīga sadarbspējīga sertifikāta  bibliotēkas  telpās drīkst veikt grāmatu apmaiņu tikai 1 apmeklētājs (vai 2 vienā mājsaimniecībā dzīvojošie) . Grāmatu apmaiņa tiek organizēta, iepriekš veicot to rezervāciju.

·        Bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta brīva piekļuve krājumam, lietojot mutes un deguna aizsegus, dezinficējot rokas ar dezinfekcijas līdzekli un ievērojot 2 metru distanci

·        Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās ir 20 min.

Bērniem un jauniešiem:

·        tiek nodrošināta grāmatu izsniegšana un saņemšana;

·        no 12 gadu vecuma atļauts uzturēties bibliotēkas telpās, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu vai negatīvu skrīninga testu;

·        Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi bērniem no 7 gadu vecuma.

Aicinām izmantot bibliotēkas attālinātos pakalpojumus, tai skaitā autorizētā lietotāja priekšrocības un rezervēt grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma.

Bibliotēkā organizētajos publiskos pasākumos apmeklētāji var piedalīties vienīgi ar derīgiem sertifikātiem, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Andrupenes pagasta bibliotēkas darba laiks: 

Pirmdien, otrdien , trešdien , ceturtdien no plkst 8oo -17 15.  Pusdienu pārtraukums no plkst 12 oo līdz 12 30

Piektdien no plkst 8oo-13 oo,  bez pusdienu pārtraukuma.

Sestdiena, svētdiena - slēgta

Bibliotēka aicina apmeklētājus pirms bibliotēkas apmeklējuma rezervēt grāmatas, izmantojot elektronisko katalogu vai zvanot uz tālr. 26321962, vai rakstot uz e-pasta adresi andrupenebibl@inbox.lv

Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 11. oktobrī un ir spēkā līdz jauna rīkojuma izdošanai.

Pamatojums: Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Bibliotēkas darba laikā par epidemioloģisko drošību  atbildīgā persona: B. Račinska tālr:26321962

 

2021. gada 7. okt.

Aptauja bibliotēkas apmeklētājiem

 

Ja esi Andrupenes pagasta bibliotēkas lasītājs, piedalies aptaujā par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem (Atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā)Aptaujas saite būs aktīva līdz 30. novembrim

www.visidati.lv/aptauja/1775357584/

2021. gada 6. okt.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai

 Kultūrvietu telpas no 11. oktobra varēs apmeklēt, uzrādot covid-19 sertifikātu; izņēmums - grāmatu apmaiņa bibliotēkā.

Valdības sēdē 28. septembrī pieņemtais Ministru kabineta (MK) noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”* - rudens drošības pasākumu kopums - nosaka, kā arī kultūras pakalpojumu telpas būs pieejamas, tikai uzrādot sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid- 19, vīrusa pārslimošanu vai negatīvu testa rezultāts. Noteikumi stāsies spēkā š.g. 11. oktobrī.

Kā izņēmums ir paredzēts bibliotēkai reģistrētiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru epakalpojumu izmantošanai atbilstoši bibliotēkas noteiktajai kārtībai. Grāmatu apmaiņa ir būtiska, lai iegūtu mācību un studiju vajadzības.

Avots:  https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas

2021. gada 4. okt.

Pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

4.-16.10.

,, Cilvēks ir pats sev tā lielākā mīla” Literatūras izstāde

Rakstniecei, dramaturģei un dzejniecei

 Annai Brigaderei -160

13.-27.10.

,,Es ticu, ka ir brīnumi,

Kas necerēti nāk”  /J. Poruks/

Literatūras izstāde. Jānim Porukam - 150

3.-27.10.

,,Nacionālais dārgums” Literatūras izstāde rakstnieces Māras Svīres jubilejas gadā

14.-28.10.

 

 

,,Gadus un atmiņas nevaram dzēst” Literatūras  izstāde.

Rakstniekam, dzejniekam, žurnālistam un gleznotājam Anšlavam Eglītim 115

25.10.-5.11.

,,Pilsētas mīlētājs” Literatūras izstāde. Aleksandram Čakam -120

Izmanto iespēju. Lasi e- grāmatas