2021. gada 4. okt.

Pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

4.-16.10.

,, Cilvēks ir pats sev tā lielākā mīla” Literatūras izstāde

Rakstniecei, dramaturģei un dzejniecei

 Annai Brigaderei -160

13.-27.10.

,,Es ticu, ka ir brīnumi,

Kas necerēti nāk”  /J. Poruks/

Literatūras izstāde. Jānim Porukam - 150

3.-27.10.

,,Nacionālais dārgums” Literatūras izstāde rakstnieces Māras Svīres jubilejas gadā

14.-28.10.

 

 

,,Gadus un atmiņas nevaram dzēst” Literatūras  izstāde.

Rakstniekam, dzejniekam, žurnālistam un gleznotājam Anšlavam Eglītim 115

25.10.-5.11.

,,Pilsētas mīlētājs” Literatūras izstāde. Aleksandram Čakam -120

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru