2021. gada 6. okt.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai

 Kultūrvietu telpas no 11. oktobra varēs apmeklēt, uzrādot covid-19 sertifikātu; izņēmums - grāmatu apmaiņa bibliotēkā.

Valdības sēdē 28. septembrī pieņemtais Ministru kabineta (MK) noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”* - rudens drošības pasākumu kopums - nosaka, kā arī kultūras pakalpojumu telpas būs pieejamas, tikai uzrādot sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid- 19, vīrusa pārslimošanu vai negatīvu testa rezultāts. Noteikumi stāsies spēkā š.g. 11. oktobrī.

Kā izņēmums ir paredzēts bibliotēkai reģistrētiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru epakalpojumu izmantošanai atbilstoši bibliotēkas noteiktajai kārtībai. Grāmatu apmaiņa ir būtiska, lai iegūtu mācību un studiju vajadzības.

Avots:  https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturvietu-telpas-no-11-oktobra-vares-apmeklet-uzradot-covid-19-sertifikatu-iznemums-gramatu-apmaina-bibliotekas

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru