2023. gada 28. apr.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

No 2.05. 2023.

,, Krāsu varavīksne” Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

2.05.-12.05.

,,Tad apstājās laiks…” Literatūras izstāde dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadā

2.05 -12.05.

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta literatūras izstāde. Sarunu pēcpusdienas. Atmiņu stāsti

10.05 -24.05.

 

 

,,Visskaistākie vārdi – māmiņai” Literatūras izstāde par godu Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Radošā stunda bibliotēkā (15.05.)

22.05. -2. 06.

Literatūras izstāde rakstnieka, publicista Ērika Hānberga 90. jubilejas gadā (Plaukta izstāde)

 

2023. gada 6. apr.

Radošā stunda bibliotēkā

 Pirkstiņleļļu izmantošana padara grāmatu lasīšanu aizraujošāku un interesantāku.


Darbnīciņā top pirkstu lelles galda teātrim


Mīļas, pašu rokām gatavotas pirkstu lelles