2016. gada 15. febr.


Andrupenes bibliotēkā ir iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar jaunām grāmatām. Ir ļoti labi papildināts un atjaunots  bibliotēkas grāmatu krājums.
 
2015. gadā bibliotēka saņēma 583 jaunieguvumus.
Grāmatas ir savāktas no dažādiem avotiem: nopirktas par pašvaldības līdzekļiem- 66, atvestas no Rīgas Centrālās bibliotēkas Apmaiņu Fonda 267, lasītāju dāvinājumi – 212.
     Man ir labas un draudzīgas attiecības ar Allažu bibliotēkas darbinieci Dainuvīti Bērziņu, un tieši ar viņas palīdzību es ļoti labi atjaunināju savas bibliotēkas krājumu.
 Grāmatas ir par ceļojumiem, pedagoģiju, aizraujoši romāni un daudz kas cits. Ikviens interesents atradīs to, kas viņa sirdij un gaumei tuvāks!

Jāpiebilst, ka jauniegūtās grāmatas ir gan vizuāli skaistas, gan saturiski vērtīgas, tādēļ ikvienam bibliotēkas lasītājam vajadzētu atnākt un izvēlēties savu īpašo grāmatu. Galu galā lasīšana un grāmatas mūsdienās ir liela vērtība un pat modes lieta.


 
         Visi interesenti mīļi gaidīti Andrupenes pagasta bibliotēkā.