2023. gada 29. jūn.

Izstāde bibliotēkas datortelpā

 


Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

3.-11.07.

Tematiska izstāde veltīta Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem

3.-19.07.

,,Spēles gaišajiem vasaras vakariem” Galda spēļu dienas bibliotēkā. Izstāde

11.-21.07.

Literatūras izstāde lasītavā.  Rakstniekam Aivaram Kļavim -70

14.07.-31.08.

 

 

,,Laiku lokos” Novadpētniecības foto  materiālu izstāde

Līdz 31.08.

,,Mirklis dabā” Daiņa Platača foto izstāde bibliotēkas datortelpā

2023. gada 5. jūn.