2012. gada 14. marts

Pastāvīgā izstāde „Latgali es saprast gribu!’’

Bibliotēkā  ir  divas pastāvīgas  izstādes, kuras pēc iespējas vienmēr tiek papildinātas ar jaunākiem izdevumiem. Viena no tām ir  „Latgali es saprast gribu’’. Visas  grāmatas ir latgaliešu valodā.  Izstādi izmanto folkloras kopas  pašdarbnieki, skolotāji un ļoti liela interese ir starp  vecāka gadu gājuma cilvēkiem.