2015. gada 22. maijs

"Mēs savā laikā un savā zemē"

LR neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai bibliotēkā bija veltīta izstāde
"Mēs savā laikā un savā zemē. 25 mirkļi andrupeniešu dzīvē"
Izstādes izveidošanai bija izmantoti materiāli no novadpētniecības mapēm:
"Andrupenes pagasta ļaudis", "Ģimene un sadzīve, un fotogrāfijas".
Izstādi apskatījās apmēram 27 cilvēki.