2018. gada 29. jūn.

Pasākumi jūlijā

02.07 - 03.08. ,,Grāmatas atpūtas brīžiem" - literatūras izstāde piedāvā aizraujošu lasāmvielu pieaugušajiem

No 2.07 Kokgriešanas meistara Elmāra Auziņa koka izstrādājumu izstāde

17.07. - 31.07. Cikla ,,Viņpus vārtiem" grāmatu autora Aivara Kļava jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde

2018. gada 22. jūn.

,,Latvija ar sauli matos" - bibliotekārā stunda bērniem

  Vasaras saulgriežu laikā pinam un liekam galvā puķu vainadziņus. Bet vai zinām visu puķu nosaukumus, un vai ir puķes, kuras nedrīkst plūkt? To bērni  uzzināja bibliotekārajā stundā ,,Latvija ar sauli matos".


2018. gada 21. jūn.

Izstāde ,,Saule grieza zelta riņķi"

Grāmatas un grāmatiņas, kuras tā gribas pārlapot vasaras saulgriežu laikā.

2018. gada 4. jūn.

,,Sveika vasariņa"

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bibliotēkā ir apkopotas grāmatas, uzziņu literatūra, periodiskie izdevumi -  viss par aizraujoša un interesanta brīvā laika pavadīšanu bērniem.

2018. gada 1. jūn.

Pasākumi jūnijā


04.06. - 29.06. “Sveika vasariņa! “ Literatūras apkopojums – grāmatas, uzziņu literatūra, periodiskie izdevumi – viss par aizraujoša un interesanta brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem

12.06. - 15.06. “Veiksmīgākajai Karlsona lomas atveidotājai – aktrisei Verai Singajevskai – 95 “ biogrāfijas lappuses pārlapojot

14.06. “Latvija ar sauli matos...” - bibliotekārā stunda bērniem Latvijas simtgadi gaidot

18.06. - 22.06. “Visur Latvijā redz Eniņa pēdas”- dabas pētnieka Gunta Eniņa 85. jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde

20.06 – 22.06. “Vasaras saulgriežu laiks” - tematisks materiālu apkopojums.

Tējas pēcpusdiena ar senioru grupu “Domubiedri”