2017. gada 6. dec.

 
 
 
 
 
No 13.decembra tematisks literatūras apkopojums "Idejas sirsnīgām dāvanām".
 

 14. un 15. decembrī Andrupenes bibliotēkā plkst. 14.00 radošās darbnīcas
"Pašu rokām darināta Ziemassvētku dāvana".

2017. gada 5. dec.

Tautas Saimes grāmatas ceļš pa Dagdas novadu ir noslēdziesSagaidot Latvijas valsts 100 gadu jubileju, valdība aicina katru iedzīvotāju būt aktīviem, iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā atzīmēt šo svinīgo pasākumu.

Rīgas aktīvo senioru biedrība RASA , atsaucoties aicinājumam, ir piedāvājusi veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatu, ar mērķi izveidot pirmreizēju un unikālu tautas rakstītu grāmatu.

Tautas Saimes grāmatas devīze “Mans ceļš. Latvija”.

Ar sabiedrības līdzdalību tiks gūts pilnīgāks pārskats par Latvijas vēsturi un šodienu, ļaujot tuvāk iepazīt savu dzimto zemi. Lai gan grāmatas rakstīšanā dominē informatīvais un izglītojošais aspekts, tomēr šīs laikmeta atziņas, ainas un personiski pārdzīvotais, ļaus vērtēt kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju dažādības krāšņumu.

 

No 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 3. decembrim ierakstus Tautas Saimes grāmatā veica Andrupenes tautas bibliotēkas lietotāji un Andrupenes pagasta iedzīvotāji. Paldies Ilgai Orlovskai , Melānijai Rudavinai, Andrupenes pamatskolas kolektīvam un skolotājai Mārītei Bondarei, Andrupenes pirmskolas izglītības iestādes “Avotiņš” kolektīvam un Janīnai Pužai.

 

Tiem, kuri nepaguva veikt ierakstu, to vēl var izdarīt -

pašlaik “Tautas saimes grāmata”atrodas Dagdas novada bibliotēkā.


2017. gada 4. dec.

"Sūnu ciema zēnu" autoram - 140


4. decembrī visražīgākajam latviešu rakstniekam, literātam Andrejam Upītim (1877 - 1970) apritētu 140 gadi. Latviešu literatūras klasikā palikuši romāns "Zaļā zeme", cikls "Laikmetu griežos" un "Sūnu ciema zēni".

 Upīts darbojies arī kā kritiķis, tulkotājs un literatūrzinātnieks. Laikabiedrs rakstnieks Pāvils Rozītis A. Upīti raksturo kā izcilu autoru, bet nežēlīgu kritiķi, kas centies "izravēt" no latviešu literatūras diletantismu, nereti pieļaudams pārsteidzīgus vērtējumus, kuri vēlāk izrādījušies aplami.
(Latvijas Avīze 4.12.2017.)

Decembrī Andrupenes bibliotēkā A. Upīša, literatūras klasikā palikušo, darbu izstāde.