2013. gada 18. sept.

Lai skan dzejas kokle

 
 
No 5. līdz 16. septembrim speciāli Dzejas dienām tika veltīta tematiska literatūras izstāde
 
"Lai skan dzejas kokle".
 

Izstādē izmantota latgaliešu un latviešu dzejnieku literatūra.

Izstādi apmeklēja apmēram 20 lasītāju, iestāžu vadītāji.Sevišķi liela interese tika pievērsta vietējiem dzejniekiem, Baltjancim, G. Petkevičai u.c..