2021. gada 2. febr.

Virtuālās trešdienas bibliotekāriem

 Piedalāmies LNB Bibliotēku attīstības centra uzsāktajā jaunajā profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklā ,,Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats"