2018. gada 29. aug.

Izstādes septembrī

No 10.09. "Krāsu pasaulē" - Andrupenes pamatskolas skolotājas Mairitas Konošonokas radošo darbu izstāde


07.09. -14. 09. Plaukta izstāde, veltīta krievu rakstnieka un pedagoga Ļ. Tolstoja 190. jubilejai


14. 09. "Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatas bērniem" - izstāde dzejnieces jubilejas gadā 


2018. gada 8. aug.

Izstāde mājsaimniecēm

Augustā Andrupenes bibliotēkā noslēdzās kokgriešanas meistara Elmāra Auziņa koka izstrādājumu izstāde. 

Aizrautīgākajām bibliotēkas apmeklētājām - mājsaimniecēm, kuras receptes meklēja bibliotēkā pieejamajos internetresursos, lieti noderēs meistara dāvinātās koka karotes.