2022. gada 6. okt.

Seminārs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 2022. gada 22. septembrī KNCB rīkotajā seminārā notika novada bibliotēku pieredzes apmaiņas prezentācijas.


Bibliotekārā darba pieredzē dalījās Konstantinovas, Aulejas bibliotēkas. Škeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēkas.


Skaistas, Andrupenes un Andzeļu bibliotēku prezentācija ,,Bibliotēku sadarbības tīkla organizatoriskā darba veikšana"

2022. gada 5. okt.

Aktivitātes bērnu literatūras nodaļā

 4. oktobris - Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. 
Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus no mums. 
Grāmatu izstādē - uzziņu literatūra, enciklopēdijas, kā arī aizraujoša daiļliteratūra. 


Lai patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku pasaulē!

2022. gada 4. okt.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums

 

1.-31.10.

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

3.10.

,,Gribu būt lasītājs” Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem

3.-31.10

4, oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena .Tematiska literatūras izstāde bērnu literatūras nodaļā

10.10.

 

 

,,Dzīvnieki – mūsu draugi” Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem

10.-31.10.

15. oktobris – Valsts valodas diena. Literatūras izstāde lasītavā