2015. gada 8. apr.

H.K Andersenam 210. dzimšanas gadadienai veltīta pasaku pēcpusdiena "Sniega karaliene".

Andrupenes pagasta bibliotēkas vadītāja Janīna Puža lasīja  H.K. Andersena pasakas pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš" audzēkņiem. Kopā tika spēlētas spēles, piedalījās 15 bērni.