2012. gada 28. dec.

Runāja par labo

Publicēts:
Ezerzeme 
28. decembris 2012, 15:24

Andrupenes tautas bibliotēkā notika gada nogales Dagdas novada bibliotekāru seminārs, kurā tika apspriesti aizvadītā gada rezultāti un bibliotēku nākotnes perspektīvas.

Kā pastāstīja bibliotēkas vadītāja Marija Aņisimova, tradīcija gada nogalē rīkot no- vada bibliotekāru tik-šanos, pieaicinot klāt kaimiņus no Krāslavas novada, pastāv kopš novada izveides. Šis jau bija ceturtais šāds seminārs, divi notikuši Dagdas novada tautas bibliotēkā, pērnā gada nogalē bibliotekāri tikās novada bērnu bibliotēkā. Šogad novada bibliotekāri izteica vēlmi, ka gribētu redzēt, kā strādā kāda no lauku bibliotēkām. Ierosinājums tika ņemts vērā, un laika gaitā tika noskaidrota bibliotēka, kas varētu uzņemt semināra dalībniekus — izsprieduši par labu Andrupenes bibliotēkai.

Marija: “Piedalījās faktiski visa novada bibliotekāri, bija arī ciemiņi no Krāslavas novada bibliotēkām. Galvenā tēma šajos semināros ir atskatīties uz aizejošo gadu un nospraust mērķus nākamajam gadam. Runājām par labo, kļūdu analīzei un problēmu risinājumiem ir citi semināri gada laikā. Pasākuma pirmā daļa notika bibliotēkas telpās. Daži mūsu bibliotekāri ir pabijuši tālu pasaulē: Amerikā, Dānijā, Turcijā, Lietuvā, Igaunijā, Latviju ir izbraukājuši krustu šķērsu, pabijuši tuvākos un tālākos novados, bet tieši savu novadu un kaimiņu pagastus ne visai labi pazīstam. Bija interesanti tikties pie kaimiņiem, dalīties pieredzē, redzēt kas ir labs. Mums ir arī tradīcija, ka bibliotēkas veido sižetu jebkurā formā par gada nozīmīgākajiem rezultātiem, notikumiem un cilvēkiem. To rāda kolēģiem kā prezentāciju. Visas vienā reizē to nedara, jo tas prasītu daudz laika un arī iemaņas vajag, lai izveidotu, bet bija vairākas prezentācijas. Tās rādīja semināra otrajā daļā, kas notika mājīgā atmosfērā Andrupenes lauku sētā, kur ir visa nepieciešamā aparatūra. Mūsu kopīgais secinājums — novada bibliotēkas strādājušas sekmīgi!”

Juris ROGA