2018. gada 18. dec.

Senioru grupas ,,Domubiedri" aktivitātes

18.decembrī ,,Domubiedru" aktīvākie lasītāji pulcējās bibliotēkā lai pārrunātu par aizvadītajā gadā lasītajām grāmatām.

Decembrī bibliotēkas lasītava pārtapa par lielo rūķu darbnīcu. 

Gādīgās saimnieces jau sarūpējušas dāvanas tuviniekiem un draugiem. Tagad rūpīgi tika gatavotas atklātnītes ar vārdu, kuras tiks piestiprinātas pie Ziemassvētku dāvaniņām.2018. gada 17. dec.

Veiksmīga sadarbība

Andrupenes pagasta bibliotēkai ar sociālo dienestu izveidojusies veiksmīga sadarbība. Piektdien,14. decembrī pulcējāmies, lai atskatītos uz paveikto un ieplānotu jaunus darbus.
Adventa laiks ir kluss un mierīgs. Šis ir vislabākais laiks pārdomām. Kad sagatavotas ir gan mūsu sirdis, gan mājas, tikai tad var sākties svētki, kas atstās dvēselē nedziestošu prieku.

Apskatot grāmatu izstādes, pasākuma dalībniecēm bija iespēja iepazīties ar galda klāšanas tradīcijām, jaunām un neparasti vienkāršām ēdienu receptēm. Praktiskām idejām kā klāt un gaumīgi noformēt svētku galdu. Pasākuma laikā Mārīte Trifanova dalījās pieredzē, kā izgatavot galda kartes. Olga Laputeva - sociālais darbinieks Andrupenes pagastā

Pasākumi bibliotēkā janvārī

Dat
Pasākuma nosaukums
Pasākuma veids
15.01
,,Zaķa garauša laimes zeme”
Skaļās priekšālasīšanas stunda pirmsskolas vecuma bērniem
10.01-
17.01
   ,,Pacelt dzīvi jauna viļņa         
    virsotnē”
Literatūras izstāde rakstnieces Dzintras Žuravskas 80. jubilejas gadā
17.01-22.01
   ,,20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”
Tematiska izstāde
22.01- 25.01
  ,,Lasītprieks”
Pasākumi lasītveicināšanas programmas ,,Bērnu un jauniešu žūrija” dalībniekiem

2018. gada 7. dec.

Dāvinājums Andrupenes lasītājiem

Vilis Mileiko Andrupenes bibliotēkai dāvina savu grāmatu “Manas dzīves stāsti” 


Tā ir brīnišķīga dāvana – mūsu novadnieka, andrupenieša Viļa Mileiko dzīves stāsts. 

Viļa mūžs nav bijis vienkāršs - 1932. gadā dzimis Andrupenes pagastā, bet 1944. gadā ar ģimeni bija spiests emigrēt. 

Pamatskolu Vilis iesāka Latvijā, turpināja un pabeidza Dānijā, kur arī beidza ģimnāziju. Vēlāk aizceļoja uz Kanādu, kur turpināja izglītību Toronto Universitātē - ieguva bakalaura grādu, bet Medicīnas fakultāti beidza Otavas Universitātē.

 Visu mūžu Vilis ir strādājis par ārstu, bijis sabiedriski aktīvs latviešu trimdinieku dzīvē. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas kopā ar sievu Āriju pievērsies mecenātismam un ik gadu finansiāli      atbalsta studējošos jauniešus. 

Vilis nekad un nekur neaizmirsa par savu bērnību un dzimto zemi; arī atmiņās viņš reflektē par Latgali, ticību un savu "zaudēto paradīzi".

Viļa Mileiko dzīves skatījums ir vienmēr gaišs, optimistisks un priecīgs. Viņa moto: ,,Dzīve ir Dieva dāvana, to lietderīgi jāizmanto". Sava mūža lielāko daļu viņš ir veltījis līdzcilvēkiem - gan ārstējot slimos, gan kristīgās mīlestības garā rūpējies par savu tuvāko.

Visi ir laipni aicināti, iepazīties ar šīs personības dzīves stāstu Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā un Andrupenes pagasta bibliotēkā.

2018. gada 1. dec.

Klāt Adventes laiks

Lai Adventa laiks nes mieru un ticību. Lai gaišs un mierpilns šis pārdomu un brīnumu gaidīšanas laiks!