2018. gada 27. apr.

Pasākumi maijā

02.05 – 11.05 “Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi – tikai atrast” - Imanta Ziedoņa 85. jubilejas dadam veltīta literatūras izstāde

02.05. - 01.06. “Aizraujošās galda spēles” - J. Račinskas galda spēļu izstāde. Galda spēļu pēcpusdienas visu vecumu spēlētājiem.

09.05. “Atnāc, uzzini...” Eiropas dienai veltīts literatūras apkopojums

14. 05. - 31.05. “Spārnotie draugi”- literatūras izstāde2018. gada 26. apr.

Bibliotēku nedēļas pasākumi

Visu nedēļu Andrupenes bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja pilnveidot iemaņas darbā ar bibliotēku elektronisko katalogu, kā arī iepazīties ar plašajām iespējām, ko paver bibliotēkā pieejamās abonētās datubāzes.

2018. gada 9. apr.

Jaunas grāmatas bibliotēkas plauktos


Iznākusi jauna grāmatu sērija – klasika, kur teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
Bibliotēkas lasītājiem ir pieejamas visas četras šīs sērijas grāmatas – iepazīstieties!

Stīvensons Roberts Lūiss “Bagātību sala”
Lasi un mācies angļu valodu, nokļūsti leģendām apvītajā “Bagātību salā”! Iepazīsties ar krāšņi un bagātīgi ilustrēto Roberta Lūisa Stīvensona “Bagātību salas” adaptēto versiju latviešu un angļu valodā! Grāmata paredzēta cilvēkiem ar vidēju angļu valodas zināšanu līmeni. Uzzini par jaunā Džima Houkinsa aizraujošajiem piedzīvojumiem! Pasaules slavu iemantojušais pirātu stāsts joprojām rosina iztēli un sajūsmina dažādu paaudžu lasītājus.

Marks Tvens “Toma sojera piedzīvojumi”
Lasi krāšņi un bagātīgi ilustrēto Marka Tvena grāmatu “Toma Sojera piedzīvojumi”. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. Grāmata paredzēta cilvēkiem ar vidēju angļu valodas zināšanu līmeni. Atmiņas par zēna gadiem un jaunību iedvesmoja Marku Tvenu uzrakstīt “Toma Sojera piedzīvojumus”, kas norisinās nelielā ciemā Misisipi upes krastā. Lai gan pagājuši tik daudzi gadi, kopš darbs ir tapis, daudziem jauniem cilvēkiem šis vēl aizvien ir iemīļots stāsts. Lasi grāmatu un vienlaikus uzlabo savas svešvalodu zināšanas!

Daniels Defo “Robinsons Krūzo”
Mācies angļu valodu un uzzini par Robinsona Krūzo elpu aizraujošajiem piedzīvojumiem! Lasi krāšņi un bagātīgi ilustrēto “Robinsona Krūzo” adaptēto versiju latviešu un angļu valodā! Grāmata paredzēta cilvēkiem ar vidēju angļu valodas zināšanu līmeni. “Robinsons Krūzo” ir pirmais un slavenākais Daniela Defo romāns, kas tika izdots 1719. gadā, kad autors bija jau gandrīz sešdesmit gadus vecs. Grāmata guva ļoti lielus panākumus, un arī mūsdienās tā joprojām spēj aizraut dažādu paaudžu lasītājus.

Brems Stokers “Drakula”

Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. “Drakula “ ir šausmu romāns. Grāmatas autors bērnību ir pavadījis slimības gultā, un māte viņu izklaidējusi ar spoku stāstiem. Viņš ir radījis oriģinālu vampīra Drakulas leģendas interpretāciju. 

2018. gada 3. apr.

Bibliotēku nedēļas ietvaros plānotie pasākumi

Andrupenes bibliotēkas vēsture” - novadpētniecības materiālu apkopojums, 16.04.18. - 27.04. 18.

Izmanto iespēju – lasi grāmatas bibliotēkā” - datubāzes letonika.lv popularizēšanas pasākumi 23.04.18. - 27.04. 18.

Elektroniskais katalogs – iepazīsti un lieto! “ bibliotekārā stunda, iemaņu pilnveidošana darbā ar bibliotēku elektronisko katalogu. 25.04.18. plkst 14. 00.2018. gada 2. apr.

Latvijas simtgadi gaidot

Es cilvēks mazs, bet man ir viss, lai Latviju es justu...”- bibliotekārā stunda bērniem.        5 tematiskās stundās iepazīsim savu dzimteni caur sajūtām. Apskatot grāmatas, pārlapojot, klausoties, lasot un krāsojot.

Pasākumā, kurš notika 28. martā, bērni iepazinās ar latviešu spēka zīmēm un to nozīmi, kā arī atveidoja savos radošajos darbiņos.