2022. gada 4. febr.

Izstādes bibliotēkā februārī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

01.-28.02.

Februāris- sveču mēnesis. Tematiska izstāde

01.-12.02.

4. februāris – pasaules pretvēža diena. Tematiska izstāde

14.-25.02.

,,Zelta ābele”  Literatūras izstāde dzejnieces, dramaturģes, sabiedriskās darbinieces Māras Zālītes jubilejas gadā

14.-25.02.

 

 

,,Sirdsvaloda”  Literatūras izstāde. Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei - 100

21.-28.02.

Dzimtās valodas dienai veltīta grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

 

Tematiska literatūras izstāde

 Katru gadu 4. februāris - Pasaules pretvēža diena