2023. gada 24. maijs

Izstādes un pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.06.-31.08.

,, Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

1.06.- 15.06.

,,Lasītprieks” lasītāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā , veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

12.06.-22.06.

,,Krāslavai – 100” Tematiska izstāde veltīta Krāslavas simtgadei

19.06.-30.06.

 

 

,,Visa laba jāņu zāle, ko plūc jāņu vakarā” Tematiska literatūras izstāde vasaras saulgriežu laikā

19.06.- 30.06.

Darbojamies ,,Spicītes darbnīciņā” vasaras saulgriežu laika aktivitātes bērniem

2023. gada 12. maijs

Izstāde bibliotēkā

 Andrupenes pagasta bibliotēkā skatāma Krāslavas novada mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

                                        ,,Krāsu varavīksne"
Aicinām apmeklēt! Izstāde būs skatāma līdz 31.08.2023.

,,Visskaistākie vārdi - māmiņai"

 Grāmatu apskats un radošā stunda bibliotēkā