2022. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bērnu literatūras plauktos

 

Mazo lasītāju iemīļotā grāmatu sērija ,,Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?" papildināta ar jaunām grāmatām.


Lasot šīs grāmatas - atklāj pasauli rotaļājoties.
Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt
Pirmā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā
Detalizēti attēli rada atklājumu prieku
Viegli uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai

2022. gada 27. sept.

2022. gada 5. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

5.—19.09.

Septembra jubilāru godā – dzejniece Lija Brīdaka. Literatūras izstāde

5.-26.09.

,,Dzejas rudens” Literatūras izstāde veltīta dzejas dienām

5.-30.09.

,,Lasi un vērtē!” Jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātēs

5.-30.09.

 

 

,,Rudens ziedu parāde” Fotogrāfiju izstāde. (Foto no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem)

19.-30.09.

,,Rudens saulgriežu laiks – Miķeļi” Tematiska izstāde. Radošā darbnīca.