2020. gada 17. apr.

Piedalīsimies fotokonkursā!

Latvijas Dabas muzejs rīko fotokonkursu "Mans putns 2020"

Fotogrāfu - amatieru darbus pieņems līdz 2020. gada 4. maijam
Informācijas avots: https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/aktualitates/izsludinats-fotokonkurss-mans-putns-2020

2020. gada 16. apr.

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Bibliotēku nedēļa notiks no 20.04. līdz 26.04. Šogad moto ir ,,Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno".


Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja attālināti iesaistīties bibliotēku aktivitātēs: No 20.04. - 23.04. ,,Mūsu ciemats svētku rotā" foto materiālu iesūtīšana. Mērķgrupa ,,Lasītāji 8+ "
24.04. ,,Virtuālais padomu tirdziņš" platformā WhatsApp  lasītāju grupai ,,Domubiedri".
Aicinām pievienoties!