2018. gada 30. okt.

Pasākumi novembrī

Novembris - Latvijas valsts simtgades zīmē

1.11. - 30.11. "Šo pašu svētāko tu neaizmirsti... tu esi Latvija! "(O.Vācietis)  Dzejnieka Ojāra Vācieša 85. jubilejas gadam veltīta literatūras izstāde

Norises laiks
     Pasākuma nosaukums
01.11. - 30.11.2018.
Uz tevi – Latvija, iet visas mūsu domas” literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
No 01. 11.2018.
Nāk rudens...” Viktora Ivanova akvareļu gleznu izstāde
09.11.2018.
Skrien, bitīte istabā – Mārtenīša vakarā” tematisks materiālu apkopojums par latviešu gadskārtu svētkiem
12.11.-30.11.2018.
Senču mantojums”- izstādē apskatāmi rokdarbi no Anitas Kiseļevskas vecmāmiņas pūralādes
23.11.2018.
Plkst.9.30
Es cilvēks mazs, bet man ir viss, lai Latviju es justu” Bibliotekārā stunda bērniem. Vada Andrupenes pamatskolas skolotāja Anita Kiseļevska

2018. gada 27. okt.

Izstāde "Krāšņākie cimdu raksti"

Iesaistoties akcijā "Cimdotā Latvija" , katrai rokdarbniecei ir vēlme noadīt visskaistākos cimdus. Idejas var smelties bibliotēkā - izstādē "Krāšņākie cimdu raksti"

2018. gada 26. okt.

Erudīcijas konkurss

No 29.10.2018. - 23.11.2018. Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss


2018. gada 25. okt.

Jaunas grāmatas bibliotēkas plauktos

Grāmatas bērniem un jauniešiem, iegādātas par pašvaldības līdzekļiem


G. Viegliņa-Valliete. Valdnieka Nameja meita
N. Beļskis. Vectētiņa brīnumu lāde
J. Zvirgzdiņš. Zvaigžņu tramvajs
A. Manfelde. Kurš no mums lidos?
P. Bankovskis. Kur pazuda saimnieks?                                       
Dz. Tilaks. Labo blēņu vasara
D. Ozoliņa. Izglābt vasaras brīvlaiku
T. Pračets. Mazā brīvā cilts
M. Hogan. Labas manieres
Dzejas gadagrāmata. Garā pupa
Z. Ērgle. Labi sēņu māmiņai
K.S. Lūiss. Burvja māsasdēls
K.S. Lūiss. Lauva, Ragana un drēbju skapis
K.S. lūiss. Zirgs un viņa zēns
K.S. Lūiss. Princis Kaspians
Pūķu un bruņinieku stāsti
Skaistāko pasaku zemē
Stāsti miedziņam
R. Martina. Mazie pētnieki. Dzīvnieku pasaulē
Mazie pētnieki. Kukaiņi
Š. Baltrušaitiene. Kā zaķis iepazina jūtas
И. Гурина. Бельчонок Тишка
И. Гурина. Как ежик Гоша потерялся
И. Гурина. На ферме
И. Гурина. В лесу (u.c.)                           
2018. gada 24. okt.

Gleznu izstāde

Pasākumu cikla, veltīta Latvijas simtgadei "Radoši cilvēki mums līdzās" ietvaros, top Viktora Ivanova gleznu izstāde - "Nāk rudens apgleznot Latviju..."
Izstāde būs skatāma bibliotēkā no 1. novembra.

2018. gada 15. okt.

Erudīcijas spēle

No šī gada 15. oktobra līdz 4. novembrim kulinārijas konkurss - erudīcijas spēle "Literatūras garša".
Aicinām piedalīties!