2015. gada 22. maijs

"Mēs savā laikā un savā zemē"

LR neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai bibliotēkā bija veltīta izstāde
"Mēs savā laikā un savā zemē. 25 mirkļi andrupeniešu dzīvē"
Izstādes izveidošanai bija izmantoti materiāli no novadpētniecības mapēm:
"Andrupenes pagasta ļaudis", "Ģimene un sadzīve, un fotogrāfijas".
Izstādi apskatījās apmēram 27 cilvēki.
 
 
 
 

2015. gada 8. apr.

H.K Andersenam 210. dzimšanas gadadienai veltīta pasaku pēcpusdiena "Sniega karaliene".

Andrupenes pagasta bibliotēkas vadītāja Janīna Puža lasīja  H.K. Andersena pasakas pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš" audzēkņiem. Kopā tika spēlētas spēles, piedalījās 15 bērni.


2015. gada 16. febr.

"Uz mīlu atsaucies"

No februāra bibliotēkā ir skatāma literatūras izstāde
"Uz mīlu atsaucies",
kas veltīta Raiņa un Aspazijas jubilejas 150. dzimšanas gadam.


Izstādē izmantoti materiāli par J. Raini un Aspaziju, viņu biogrāfijas. Literatūru izmanto gan bērnudārza audzēkņi, gan skolēni un skolotāji.

 
Izstāde būs skatāma līdz Raiņa dzimšanas dienai - septembrim.